Hopp til innhold

Tiggere tier om tigging

Tiggere må melde fra til politiet før de tigger, men hittil har ingen meldt seg - verken i Kristiansand eller Arendal.

Tiggerbarn

Nye regler for tigging har ikke ført til færre tiggere.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Bystyrene i de to byene har tidligere vedtatt nye regler for tigging. Fra 1. april måtte tiggerne i Arendal melde seg hos politiet. I Kristiansand ble denne regelen vedtatt i februar.

Foreløpig har politikerne talt for døve ører.

Ikke en eneste tigger har meldt seg - selv om tigging daglig kan observeres i bybildet i begge sørlandsbyene.

Myk overgang

– Ingen har meldt seg, sier Hans Kristian Sødal ved ordensavdelingen på Kristiansand politistasjon.

Sødal tror ikke regelverket er godt nok kjent blant tiggerne. Han forteller at politibetjentene kan henvende seg til personer som tigger og be dem registrere seg.

– Dette er vedtekter som ganske nylig trådde i kraft, og vi føler vi må ha en litt myk overgang der vi første fase driver informasjonsarbeid og sørger for at tiggerne blir kjent med denne ordningen.

Usikkert om reglene er kjent

Heller ikke i Arendal har noen som vil samle inn penger på offentlig sted, registrert seg hos politiet.

– Hittil i år har ikke noen tiggere meldt seg for registrering hos oss. Det kan være at de ikke vet om ordningen, sier politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad.

– Skal politiet gjøre noe for å gjøre det nye lovverket bedre kjent?

– Det ligger ikke i vår avtale med kommunen, sier Krogstad.

– Fredningstiden snart slutt

Men i Kristiansand sier politiet at fredningstiden snart er over og at de kommer til å slå langt hardere ned på tiggere som ikke melder seg. Men nå må det først informeres.

– Vi vil først prøve å gjøre det verbalt ved at vi formidler det på engelsk. Men klarer vi ikke å nå fram så kan det bli aktuelt å utarbeide noe skriftlig som gis til tiggerne, sier Sødal.

– Hvilke konskvenser kan det får for tiggerne hvis de ikke da melder seg?

- Da kan de bli bøtlagt, sier Sødal.

15. mai er datoen politiet har satt før praksisen overfor tiggerne blir strengere.

– Da vil vi håndheve regelen mer strengt. Da anser oss vi som ferdig med informasjonsperioden. Vi håper at vi i sommersesongen skal klare å ha et spesielt fokus på tiggerne i Kristiansand sentrum, sier Sødal.

Vipers i «final4»
Spiller nå
Vipers-fansen ladar opp til finalen 07:47
Neste