- Noen eldre føler det er galt å gå forbi

– Mange eldre føler seg presset til å gi penger til tiggere utenfor kirker i Kristiansand. – Viktigst å behandle tiggerne med respekt, sier prest.

Tigger ved domkirketrappa

Kirkegjengere i Kristiansand domkirke møter ofte tiggere utenfor kirken.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Tiggere på kirketrappa søndag formiddag er blitt et vanlig syn ved flere kirker i Kristiansand. Tidligere var de fleste å se i Kvadraturen. Men i løpet av vinteren og våren har flere tiggere trukket ut av sentrum til blant annet kirkene i Vågsbygd og på Flekkerøy. Det har også forekommet tigging ved Oddernes kirke og Lund kirke, men ikke ofte.

– Folk i menigheten opplever dette forskjellig, sier sogneprest i Vågsbygd, Nils Terje Andersen.

– Noen er vant til å forholde seg til tiggere. Andre opplever det er en belastning. Det er særlig en del eldre som føler at det er galt å gå forbi. Men samtidig har de kanskje ikke lyst til å gi.

Bra for menigheten

Aud Sunde Smemo

Sogneprest Aud Sunde Smemo i Domkirken menighet er i stadig dialog med tiggerne ved Domkirketrappa.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Domkirken menighet har lenge hatt besøk av tiggere på kirketrappa.

– For menigheten har dette vært veldig bra, sier sogneprest Aud Sunde Smemo.

– Gjennom menighetsrådet har vi sagt at tiggerne gjerne må stå utenfor trappa. Vi har sagt at vi ikke vil ha tigging inne i kirka og i våpenhuset. Det respekterer de. Og de blir ofte med i kirka etterpå, kommer til nattverd og er med i gudstjenesten så godt de kan. Som takk for at de får sitte utenfor kirken, har de også holdt det reint og feid rundt kirken, sier Smemo. Hun understreker at det er viktig å være i dialog.

Respekt og medmenneskelighet

I Vågsbygd har ledelsen i menighetene fått mange spørsmål etter at tiggerne dukket opp utenfor kirken.

– Folk spør om alt fra om vi kan fjerne dem til om de bør gi, sier sogneprest Nils Terje Andersen. – Men mange menighetsmedlemmer inviterer dem med inn. De fleste tiggerne har bakgrunn fra Den ortodokse kirke, og mange deltar i gudstjenesten og nattverden.

– Råder du folk til å gi?

Nils Terje Andersen

Sogneprest i Vågsbygd, Nils Terje Andersen, ber folk møte tiggerne med respekt.

Foto: Martha Moen / NRK

– Det viktigste er å gi et vennlig blikk og respekt. Det trenger vi alle å bli møtt med. Hvis noen ønsker å gi penger, så gjør de det. I alle kirker tar vi opp offer. I Vågsbygd gir vi om lag en halv million kroner til prosjekter vi vet er gode. Det er ikke bra for mennesker å tigge, men det er slik det er blitt. De økonomiske forskjellene øker i Europa, og grensene er åpne. Derfor står tiggerne på kirketrappa også. Og det første bud er å vise dem respekt og medmenneskelighet, sier Andersen.

Føler seg presset

– Det er veldig sterkt for folk å komme ut fra gudstjenester i Domkirken og møte tiggere utenfor, sier sogneprest Aud Sunde Smemo. Noen gir til tiggerne – andre velger heller å gi til det som er dagens offer.

– NRK Sørlandet har snakket med noen eldre som sier de i enkelte tilfeller har følt seg presset til å gi.

– Hvis de føler seg truet, er det veldig negativt. Det må tas opp med den enkelte tigger, for tiggerne er jo ikke en fast gruppe. De kommer og går. De ansatte i kirken har et stort ansvar med å informere om hvordan tiggerne skal opptre for at folk ikke skal føle et press. De fleste av oss synes vel det er vanskelig når vi møter tiggere ute i byen også. For det er vanskelig å gå forbi. Og vi kan ikke gi hver eneste gang. Men jeg ser ikke noen grunn til å forby tigging utenfor kirkene, sier Smemo.

– Forstår du at noen reagerer negativt når de kommer ut av kirken og møter tiggere der?

– Det er klart. Det er uvant.

Vanskelig å gå forbi

Nils Terje Andersen i Vågsbygd menighet sier at det å gi er viktig for alle.

– Det er en øvelse å gå forbi et menneske som trenger hjelp. Og det er vanskelig å si nei. Men å gå forbi betyr ikke nødvendigvis å si nei. Det kan du vise ved å si «hei» slik som du sier til de andre du møter i kirken.

– Hva gjør du?

– Det er litt tilfeldig. Av og til gir jeg. Da vurderer jeg ikke om pengene går dit de skal. Det er et behov jeg har da. Men jeg møter jo så ofte tiggere utenfor Vågsbygd kirke. Som regel sier jeg «hei» og smiler og går kanskje inn og henter en kaffekopp, sier Nils Terje Andersen.

Tigging

Mange synes det er vanskelig å forholde seg til tiggere ute i byen også. For det er vanskelig å gå forbi.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK