Testes for rus

Pasienter som legges inn på akuttpsykiatrisk avdeling i Arendal skal testes for rus, i landets største undersøkelse av sitt slag.

Sørlandet sykehus Arendal
Foto: Anne Wirsching / NRK

Folk som legges inn på akuttpsykiatrisk avdeling i Arendal skal testes for rus.

Trolig er svært mange av dem påvirket av blant annet amfetamin.

Blodprøver skal vise om de er ruset, og hva slags rusmidler de har brukt. 

Dette blir den største og grundigste undersøkelsen av denne typen her i landet.

Undersøker 400 pasienter

Erfaringer i andre land viser at halvparten av de som akuttinnlegges i psykiatrien er ruset når de legges inn. Halvparten på amfetamin, resten på alkohol eller annet.

Landets største undersøkelse av rus i akuttpsykiatrien skal undersøke 400 pasienter for å finne ut hvordan det er her. Psykolog Andre Dahl Sørensen leder prosjektet som skal undersøke 100 pasienter ved Sørlandet sykehus i Arendal. Han regner med å finne det samme i Norge, som i andre land:

Prosjektet i Arendal er et samarbeid med Lovisenberg Sykehus i Oslo. Der er allerede en rekke pasienter undersøkt med utvidete blodprøver, til få protester.