Hopp til innhold

Tester vannet: – Kan være avgjørende ved en storbrann

Brannfolk i Risør øver på å skaffe nok vann til en mulig storbrann i den verneverdige trehusbyen. Kan være avgjørende i sårbare områder, mener ekspert.

Brannfolk i Risør, tester vannmengde og trykk under øvelse.

Brannfolkene i Risør dro fra sted til sted for å sjekke vannmengdene i sentrum.

Foto: Espen Bierud / NRK

Brannfolkene i Risør drar ut brannslanger. De pumper vann fra en vannkum i sentrum og inn i en av brannbilene.

Målet er å teste hvor lang tid det tar å fylle opp de 2500 literne, og sjekke hvordan vanntrykker er.

– Det tok 1 minutt og 22 sekunder. Ikke verst, sier brannmester i byen, Neil Blandford.

Den samme testen ble tirsdag gjennomført i en rekke vannkummer i den gamle trehusbyen.

– Vi vil gjerne vite i praksis hvor mye vann vi har tilgjengelig under en mulig storbrann, sier Blandford.

Brannmester i Risør Neil Blandford sjekker vannkum under øvelse.

Brannmester Neil Blandford sjekker en av vannkummene i trehusbyen. Og var fornøyd med tilgangen på vann til slukking av en mulig storbrann.

Foto: Espen Bierud / NRK

Har hatt storbranner

Både Risør og nabobyen Kragerø har begge storbranner i friskt minne, og hvor brannvesenet er på tå hev.

I februar 2021 brant tre boliger ned i den verneverdige bebyggelsen i Risør.

Det samme skjedde i trehusbebyggelsen i Kragerø i februar i år.

Å unngå brann og slukke raskt er derfor høyt oppe i bevisstheten hos brannvesenet her.

Brann i Risør

Brannvesenet vil gjerne unngå nye storbranner lik den som herjet i Risør sentrum i 2021

Foto: Hans Petter Bjerva / Aust- Agder blad

Tirsdag ettermiddag var det vannet det handlet om i Risør. For uten skikkelig vanntilgang kan det gå skikkelig galt.

– Vi er ekstra på vakt her. Derfor har vi også fulltids-brannvesen. Det er store kulturverdier som kan gå tapt.

Og testingen av vanntilgangen har gitt positivt resultat.

– Vi ser at vi har vann nok. Så får vi tidlig nok varsling, skal vi klare å nedkjempe en storbrann her, sier Blandford.

– Kan være avgjørende

Det finnes 180 verneverdige områder her i landet som er på linje med Risør og Kragerø.

På disse stedene er det ekstra viktig for brannvesenet å ha gode arbeidsforhold hvis det skulle brenne.

– Vi så for eksempel fra storbrannen i Kragerø i fjor at det var helt avgjørende å ha god tilgang til vann under slukkearbeidet.

Det sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Det kan være avgjørende med god tilgang på vann dersom det brenner i verneverdige områder, sier Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Foto: Pressefoto

DSB har ingen oversikt over hvor mange av disse stedene brannvesenet øver og tester vanntilgangen. Men han roser Risør for det de gjør der.

– Det er kjempeflott at de gjør dette. Og det er ikke problemfritt helle. Man belaster jo vannet som brukes av befolkningen der.

brannfolk i Risør sentrum. Øvelse

Brannvesenet sjekker vanntilgangen i ulike deler av sentrum.

Foto: Espen Bierud / NRK

Ly sier at det er svært viktig å ha gode vannressurser under slike branner.

– Alternativet er å kjøre inn vann i med tankbil. Men dette er mer tidkrevende og tungvint.

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,91 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,7 kr 25 min.
  • Dusje 7,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,9 kr En vask
  • Varmeovn 1,8 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %