Tester roboter på museet

Roboter er i ferd med å bli en viktig brikke på flere arbeidsplasser, og nå har flere Sørlandsbedrifter testet ut hvordan de kan dra nytte av roboter. En av dem er Sørlandets Kunstmuseum.