Tester Norges største robot

Norges største robot testes i disse dager ut i Grimstad. Roboten skal brukes til å tappe metall ut av ovnene i store smelteverk.