Skal hindre møteulykker

En ny type midtdelere skal testes ut på E39.

Golf mot traktor på riksvei 25
Foto: Mette Finborud Børresen

E39 mellom Brennåsen i Songdalen og Tangvall i Søgne skal få en helt ny type midtmarkering for å hindre møteulykker.

Strekningen er en av tre i Norge som er med på et nytt prøveprosjekt med en halv meter høye gule midtdelere.

Vegsjef Johan Mjåland i Vest-Agder er glad for at E39-strekningen er med i prosjektet.

 

 

 

 

Billig sikringstiltak

To kilometer av E39 mellom Brennåsen og Tangvall skal få kontinuerlig midtmarkering i gul plast. Midtdelerne er en halv meter høye.

Denne typen midtmarkering er gunstig både økonomisk og i bruk.
Den er godt synlig og kostnadene er bare 10 prosent i forhold
til å sette opp et midtrekkverk, ifølge Statens vegvesen.

- Den er billig, krever ikke breddeutvidelse og den vil markere midten på en mye tydeligere måte enn dagens gule linjer, sier vegsjef Johan Mjåland i Vest-Agder.

 

 

 

Statens vegvesen demonstrerer nye midtdelere
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Siste nytt fra NRK Sørlandet