Terra misbrukte tilliten

- Dette er et grovt misbruk fra Terra sin side, sier ordføreren.

Terra
Foto: NRK

Ordfører Odd Omland

Ordfører Odd Omland

Foto: NRK / NRK

Ordfører Odd Omland håper fortsatt Kvinesdal kommune skal komme ut av Terra-saken uten tap.

I går møtte ordføreren eksperter på forretningsjuss og finans. Grunnen er at kommunen lånte og investerte 32 millioner kroner etter råd fra det omstridte meglerselskapet Terra Securities.

Fire andre kommuner har fått kjempegjeld etter råd fra Terra.

- Grovt misbruk

I 2003 engasjerte Kvinesdal kommune Terra for å finne beste plassering av kommunens inntekter på konsesjonsavgift. Et enstemmig kommunestyre vestok å følge Terras investeringsforslag fordi risikoen var lav.

- Ut i fra det vi ser i dag - så mener vi det er et grovt misbruk fra Terra sin side. Og vi mener derfor vi har en god sak, sier ordfører Odd Omland, som beklager den usikkerhet som er skapt.

Kurstapet er nå på 25 prosent,  ifølge ordføreren.

Usikre på investeringene

I løpet av helgen har eksperter fra meglerselskapet Pareto og forretningsadvokater slått fast at Kvinesdal ikke er i samme stilling som som de fire Nordlands-kommunene. De har pådratt seg en kjempegjeld etter Terra-investeringene. Men fortsattt arbeider kommunens innleide eksperter med å finne ut hva slags investering Kvinesdal har gjort.

Dersom det er såkalte Hedgefond er disse svært risikable og ulovlig å markedsføre. I flere land er de også ulovlig å selge. Også Kredittilsynet gransker nå Terra-meglernes salg til norske kommuner.