Tent stemning på krisemøte

Ansatte ved Sørlandet sykehus i Arendal er sinte etter flere dagers medieoppslag, som spesielt går på sviktende fødetilbud ved sykehuset. De ansatte føler seg urettmessig uthengt i media, og får støtte av sykehusledelsen.

Video Krisemøte ved sykehuset i Arendal

VIDEO: Bak lukkede dører luftet de ansatte ved sykehuset ut sinnet etter kritiske medieoppslag. Journalistene ventet utenfor i 1.5 time før møtet var over.

Bråket rundt fødeavdelingen i Arendal har ført til at det tirsdag ble kalt inn til hastemøte mellom ledelsen og de ansatte ved sykehuset.

Kritiske medieoppslag

Merethe Hoel

Merethe Hoel forteller om stor frustrasjon blant sykehus-ansatte etter det negative fokuset i media de siste dagene.

Foto: Leif Dalen / NRK
Jan Roger Olsen og Merethe Hoel

Jan Roger Olsen og Merethe Hoel ga omsider pressen sitt etter at møtet var over.

Foto: Leif Dalen / NRK

Bakgrunnen er at de ansatte ved sykehuset føler seg svartmalt i media.

Det er spesielt en reportasje i Fædrelandsvennen i helgen om feilbehandling av nyfødte i Arendal, som har fått det til å renne over for de ansatte.

Reportasjen bygger på konfidensielle dokumenter og tar for seg 12 nyfødte barn som fra 2008 til 2010 ble utsatt for feilbehandling som enten førte til alvorlige konsekvenser, eller som kunne ført til det.

Kritikken mot oppslaget fra sykehusets side går på at dette er gamle forhold som det nå er ryddet opp i.

I tillegg hevdes det fra sykehusets side at de mange avviksrapportene skyldes at sykehuset har gode rutiner for å melde inn avvik.

Sinne blant ansatte

Da de ansatte kom ut etter krisemøtet, var det få smilende fjes å se.

Hovedtillitsvalgt i fagforbundet, Merete Hoel, sier det på møtet var mye frustrasjon som ble blåst ut fra de ansattes side.

– Det kom klare budskap til ledelsen om at de (de ansatte, red. anm.) var frustrerte og lei seg over det mediaskapte bildet. De var sinte på ledelsen, sinte på stedlig ledelse, sinte på direktør, og de hadde behov for å diskutere hva dette er, sier Hoel til NRK etter at møtet er overstått.

– Rakkes ned på et bra tilbud

Hun mener de siste dagers medieoppslag har gitt et feil bilde av situasjonen ved sykehuset.

– Feilopplysninger i forhold til feilbehandlinger er vel hovedfokus. Vi opplever at det rakkes ned på tilbud som er veldig bra. De jobber veldig bra her og har målinger som viser at de gjør det veldig bra, og er glad i jobben sin. Så kommer andre og skaper et feil bilde av det, refser Hoel.

– Forhold det er tatt tak i

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen mener også at Fædrelandsvennens oppslag gir et feil bilde av situasjonen ved sykehuset.

Han mener også at mange innrapporterte avvik vitner om at sykehuset har gode rutiner for å rapportere inn kritikkverdige forhold.

– Først og fremst så synes jeg det er svært beklagelig at et tilbud i Arendal, som nå er svært godt, basert på hendelser fra 2008 til 2010 som det er tatt tak i og er korrigert, fremstår som det nå ikke er et kvalitetsmessig tilstrekkelig fødetilbud, sier Olsen til NRK.

– Her er det tatt tak. Her er det fullt oppe å gå bemanningsmessig og kompetansemessig. Det er et fullgodt fødetilbud og barnetilbud i Arendal, som det er i Kristiansand, sier sykehusdirektøren.

Føler ikke mistillit fra ansatte

I Arendal tirsdag kunne det tyde på at de ansatte savnet at ledelsen ved sykehuset har gått mer aktivt ut og forsvart jobben som gjøres ved fødeavdelingen ved sykehuset.

Olsen føler ikke mistillit fra de ansatte.

– Jeg har ikke registrert at ordet mistillit har vært brukt i møtet. Jeg oppfatter at vi har hatt en konstruktiv og god dialog for hvordan vi skal håndtere dette fremover, sier Olsen.

Vil gjenreise tilliten blant folket

Men i befolkningen frykter han for sykehusets renomé etter medieoppslagene.

– For meg er punkt én å få på plass trygghet i befolkningen. Den har blitt rokket ved på et sviktende grunnlag. Den tilliten må vi sørge for at kommer tilbake. Så må vi få tilbake stoltheten i bemanning og ansatte, sier Olsen.

Han mener sykehuset er det beste i klassen til å melde inn kritikk-verdige forhold, og at det er dette som har ført til flere avviksmeldinger om behandling av nyfødte enn ved andre sykehus.

– Sørlandet sykehus er det helseforetaket i Norge som melder flest avvik til helsetilsynet. Vi har mer enn 5000 interne avviksmeldinger årlig, argumenterer sykehusdirektøren.

– Fullgodt tilbud i Arendal

Sykehusdirektøren forsikrer om at fødetilbudet og barneavdelingen i Arendal er bra, men vil ikke svare konkret på om det er et like stort tilbud som i Kristiansand.

– Det er ikke snakk om like stort. Det er noe man har spesialisert i Kristiansand og noe man har spesialisert her (i Arendal, red. anm). Men jeg kan konstatere at det er et fullgodt fødetilbud i Arendal på absolutt alle nivåer, sier sykehusdirektør Jan Roger Olsen.