Tenkepause om Valle-skole

Det politiske flertall i Aust-Agder utsetter en avgjørelse om framtida til den videregående skolen til februar, og presiserer at ingen ting er bestemt.

Setesdal videregåande skule, avdeling Valle

På Setesdal videregåande skule, avdeling Valle, går 30 elever på Design- og gullsmedlinja. ARKIVBILDE

Foto: Picasa / Privat

– Vi er ikke klare for å gå for forslaget om en styrt avvikling i Valle. Vi ønsker å ha en åpen holdning til dette, sa fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand i fylkesutvalget tirsdag

Uttalelsen kom i forbindelse med at budsjettet for nesten år skulle diskuteres.

Strand snakket på vegne av det politiske flertallet som består av Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet. Partiene vil vite mer før en beslutning tas.

Arbeiderpartiet var klare på at Valle-avdelingen av Setesdal videregående skole bør fortsette, og ba om nye utredninger. De ønsker blant annet at det drøftes om det kan skapes nye tilbud ved skolen i samarbeid med den lokale gull- og sølvsmednæringen.

Flytte til Hovden

Tellef Inge Mørland (Ap) lanserte også et nytt forslag om å flytte utdanningen nordover, til Bykle kommune.

– Hvis det viser seg vanskelig å fortsette i Valle, bør vi utrede å flytte tilbudet til Hovden, sa han.

Han ser heller for seg en flytting enn at design- og gullsmedutdanningen i Valle forsvinner.

Saken går nå videre til fylkestinget, som møtes om to uker.

Mot nedleggelse i Åmli

Diskusjonen i fylkesutvalget viste også at flertallet står fast på beslutningen om at den videregående skoledriften i Åmli skal legges ned fra høsten 2015, hvis det ikke kommer en landslinje til skolen.

Budsjettforhandlingene mellom regjeringa og mellompartiene ga ikke et slikt resultatet. Spørsmålet er nå om komitebehandlingen i Stortinget kan gi flertall for en landslinje, men de fleste bedømmer mulighetene som små.

Jon Olav Strand

fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand ønsker ikke umiddelbart å legge ned skolen. Han ønsker mer utredning.

Foto: Svein Sundsdal / NRK