Ny teknologi og "duppeditter" skal hjelpe de eldre

Om bare ti år vil antallet eldre over 67 år øke betydelig her i landet. Norske kommuner satser nå på økt bruk av teknologi for å kunne møte en fremtid med mange flere eldre.

Om bare ti år vil antallet eldre over 67 år øke betydelig her i landet. Norske kommuner satser nå på økt bruk av teknologi for å møte en fremtid med mange flere eldre.

"Mulighetsrommet"

Eldre og pårørende kan få råd og veiledning i Mulighetsrommet som er opprettet ved eldresenteret Kongens senter i Kristiansand.

Foto: Håkon Eliassen / NRK
"Mulighetsrommet"

88 år gamle Nils Bernt Nilsen oppsøker Mulighetsrommet og får råd om effektive hjelpemidler slik at han og kona kan klare seg lengst mulig i sitt eget hjem.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Det vil bli langt flere eldre i norske kommuner de neste årene.

I Norge vil gruppen over 67 år øke fra 650.000 i dag til nesten 900.000 om ti år.

Frem mot år 2060 vil antallet eldre i denne aldersgruppen nesten dobles.

Da vil det være cirka 1,5 millioner eldre over 67 år her i landet.

Nå skal ny teknologi hjelpe de eldre og kommunene i forhold til et best mulig hjelpetilbud i fremtiden.

Utfordring for kommunene

Økningen i antallet eldre vil føre til store utfordringer for kommunene og det tjenestetilbudet kommunene skal gi.

Det vil bli utfordringer knyttet til tilpasset boligtilbud, og man vil ha store problemer med å rekruttere nok ansatte til å jobbe i eldreomsorgen.

Kommunene håper nå at teknologien skal kunne gi eldre et lengre, bedre og billigere liv i eget hjem.

Kristin Mehre

Avdelingsdirektør for omsorgstjenester i Helsedirektoratet, Kristin Mehre, sier velferdsteknologi kan gi økt trygghet for de eldre.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Helsedirektoratet har i år mottatt 101 søknader om tilskudd for utprøving av velferdsteknologiske løsninger.

Direktoratet har satt av 32 millioner kroner til dette arbeidet og totalt 205 kommuner har så langt søkt om støtte til utvikling av ulike teknologiske løsninger og prosjekter.

Det forteller avdelingsdirektør for omsorgstjenester i Helsedirektoratet
Kristin Mehre.

– Dette forteller oss at kommunene opplever at det er behov for dette. Velferdsteknologi kan være et gode for innbyggerne både ved at folk kan klare seg mer selv, det kan gi økt trygghet, og det kan i enkelte tilfeller erstatte oppgaver som helsepersonell ellers ville ha gjort, sier Mehre.

Mulighetsrommet

Kjetil Løyning

Prosjektleder for eHelse og velferdsteknologi i Kristiansand kommune, Kjetil Løyning, i Mulighetsrommet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

I Kristiansand tester man nå teknologi som skal sørge for at de eldre kan bli boende hjemme lenge.

Mulighetsrommet ble åpnet på eldresenteret Kongens senter i Kristiansand i april, og er et visningsrom for hvordan man kan ta i bruk moderne velferdsteknologi.

Siden åpningen har omtrent 300 personer vært på visning her for å se på hvilke muligheter som finnes.

Det forteller prosjektleder for eHelse og velferdsteknologi i Kristiansand kommune, Kjetil Løyning.

– Mulighetsrommet er et visningsmiljø for velferdsteknologi hvor vi vil vise fremtidens og nåtidens løsninger for at folk kan bo hjemme lenger. Både brukere, pårørende, kommuneansatte og helsepersonell kommer hit. Det har også vært stor interesse fra entreprenører og utbyggere, sier han.

Må tenke nytt

Gro Anita Fosse

Prosjektleder Gro Anita Fosse viser alarmsystemer som aktiveres når man eventuelt faller på gulvet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Løyning sier man er nødt til å tenke annerledes i fremtiden når det gjelder hjelp og tilbud til den eldre befolkningen.

– Den demografiske utviklingen som vi ser i fremtiden i forhold til eldrebølgen, fører til at vi er nødt til å tenke litt annerledes fra kommunens side. Vi vil vise løsninger som kan legge til rette for at folk kan bo hjemme lenger, sier han.

Han sier kommunen fokuserer på hjelpemidler og teknologi som gir økt trygghet for de eldre.

– Vi har fokusert på løsninger som er knyttet til fall, ensomhet og kognitiv svikt. Og dette er tre viktige faktorer i forhold til ønsket om å bo hjemme lenger. I tillegg har vi fått tilbakemelding den siste tiden på at brannsikkerhet også er kjempeviktig for å skape trygghet for de eldre og pårørende. Og det kommer vi til å øke fokuset på her i Mulighetsrommet, sier Løyning.

Godt fornøyd

Pilledispenser

Nye pille-dispensere kan hjelpe eldre til å unngå feilmedisinering hjemme.

Foto: Håkon Eliassen / NRK
Pilledispenser

Gro Anita Fosse viser hvordan pilledispenseren fungerer.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Snart 88 år gamle Nils Bernt Nilsen har oppsøkt Mulighetsrommet i Kristiansand sammen med pårørende Oliver Nørve.

Her får de begge gode råd og tips i forhold til ny teknologi som kan hjelpe dem i tiden fremover.

– Dette er fremragende. Det er imponerende at det eksisterer så mange ulike hjelpemidler på dette nivået, sier Nilsen.

Han bor fortsatt i sin egen bolig sammen med sin kone og ønsker å fortsette med det. Han ser lyst på fremtiden og utviklingen av velferdsteknologi. Han kan absolutt tenke seg å ta i bruk en del av hjelpemidlene han har blitt vist.

– Ja, jeg kan absolutt tenke meg å ta i bruk en del av dette, men tenker at det foreløpig ikke gjelder oss. Men plutselig er dagen der da vi vil få et behov for denne hjelpen, sier han.

Han sier det er viktig at de eldre blir informert om de mulighetene som finnes.

– Jeg frykter egentlig ikke noe på egne vegne, men alle kan jo snuble i et teppe eller falle i trappa, og alle disse tingene her på Mulighetsrommet er glimrende ting som kan gjøre livet tryggere. Allmennheten bør bli kjent med alle disse mulighetene, sier Nørve.