NRK Meny
Normal

Tarmopererte søker erstatning

Åtte pasienter har søkt pasientskadeerstatning etter mage- og tarmoperasjoner på sykehuset i Arendal.

Arendal sykehus

Alle mage- og tarmoperasjoner er inntil videre flyttet til sykehuset i Kristiansand. Flere pasienter som ble operert i Arendal søker erstatning. (arkivfoto)

Foto: NRK

Øydis Castberg

Hvor mye som utbetales i erstatning varierer veldig, ifølge Øydis Castberg.

Foto: Peder Songedal / Norsk pasientskadeerstatning
Eli Marie Gotteberg

Pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg sier pasienter har blitt alvorlig syke etter operasjonen.

Foto: NRK
Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen sier pasientene først og fremst er opptatt av at feilene ikke må gjentas.

Foto: NRK

Åtte pasienter har foreløpig søkt om erstatning etter operasjoner i mage- og tarmregionen ved sykehuset i Arendal det siste halvannet året. Disse pasientene får nå en individuell vurdering, sier kommunikasjonssjef Øydis Castberg i Norsk Pasientskadeerstatning.

– Alle de åtte sakene får en individuell behandling. Vi går inn i hver enkelt sak, vurderer alle saksdokumenter og informasjon som ligger i hver enkelt sak for å finne ut hva saken gjelder og om pasienten eller pårørende har rett til erstatning, sier Castberg.

– Flere kritisk syke

Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder har fått 20 henvendelser fra pasienter som mener de er feilbehandlet etter operasjoner i mage- og tarmregionen ved sykehuset i Arendal de siste årene.

Flere av disse pasientene er blant dem som nå har søkt om erstatning fordi de har blitt kritisk syke, sier Pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg.

– Mange har hatt veldig store plager og noen har også blitt kritisk syke i etterkant av operasjonene særlig hvis det har lekket noe ut fra tarmen og ut i buken på folk sa kan det være alvorlige tilstander, sier Gotteberg.

Klinikksjef ved Sørlandet sykehus, Geir Bøhler, uttalte i mai at de da ikke kunne utelukke at pasienter har dødd eller fått meget alvorlige komplikasjoner etter mage- og tarmoperasjoner ved sykehuset i Arendal.

Håper sykehuset tar lærdom

Fylkeslegen I Aust Agder er koblet inn i flere pasientskader. De gransker spesielt fire tilfeller sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen.

– De fleste har som formål at dette må ikke skje andre, dette må sykehuset lære av. Kanskje har mange fått med seg at her er det iverksatt en hel rekke tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. De færreste er ute etter noen form for personlig gevinst i det, sier Syvertsen.

Utelukker ikke flere erstatningskrav

Erstatningsordningen i Norsk Pasientskadeerstatning er todelt, sier Gotteberg.

– Man søker om erstatning generelt og så er det en totrinns behandling i denne erstatningsordningen. Det første er om man finner ut om det er grunnlag for å gi erstatning, og det neste trinnet er å finne ut hvor mye penger hver enkelt hardt krav på.

Og det kan komme flere erstatningssaker etter mage- og tarmoperasjoner ved sykehuset i Arendal, sier Øydis Castberg i Norsk Pasientskadeerstatning sier

– Vi vet at oppmerksomhet gjør at flere melder saker og vi vet også at det ofte er en forsinkelse i at folk melder saker til oss. Det kan være at det er pasienter som kan ha opplevd å ikke ha fått den behandling de har krav på og da vil de melde den saken til oss kanskje senere.

Behandlingstiden for pasientsaker er ca. ti måneder og erstatningsbeløpet kan variere veldig, sier Castberg.

– En erstatning kan være fra 5000 til 5 millioner kroner – det kommer helt an på hvilket økonomisk tap som er knyttet til den skaden som har skjedd, sier hun.