NRK Meny
Normal

Tarmkirurgi i Arendal kan ha ført til død

Klinikksjefen ved Sørlandet sykehus, Geir Bøhler, kan ikke utelukke at pasienter har dødd eller fått meget alvorlige komplikasjoner etter mage- og tarmoperasjoner ved sykehuset i Arendal.

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler forteller nå om mulige alvorlige komplikasjoner som kan ha oppstått ved mage- og tarmkirurgi ved sykehuset i Arendal.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Vi ser nå bredere på hele komplikasjonsbildet. Ikke bare på de rent kirurgiske komplikasjonene, men også medisinske komplikasjoner som lungebetennelser og hjerteproblemer, sier Bøhler.

Sakspapirene til torsdagens styremøte ved helseforetaket Sørlandet sykehus HF ble offentlig kjent i dag.

Her går det frem at kirurgi og operasjoner i mage og tarmregionen utført ved sykehuset i Arendal kan ha ført til lungebetennelse, blodpropp, pustebesvær, hjerteinfarkt, hjerneslag, rytmeforstyrrelser, tarmblødninger og urinveisproblemer.

Bøhler sier også til NRK at sykehuset heller ikke kan utelukke at disse operasjonene kan ha ført til dødsfall.

Alvorlige komplikasjoner

Bøhler sier at mange kirurgiske inngrep generelt kan føre til alvorlige komplikasjoner.

– Det er antallet mer enn hver enkelt hendelse som blir avviket og hvis du har for mye av det, mer enn at du har det innimellom. Kirurgi er dessverre beheftet med en del komplikasjoner. Sånn er det i denne saken også, sier Bøhler.

– Kan det bety at pasienter kan ha dødd etter operasjoner i mage- og tarmregionen ved sykehuset i Arendal?

– Per i dag er vi ikke der at vi kan svare på årsakssammenhenger, men vi kan si at noen pasienter har dødd. Det har vi dessverre ved denne typen kirurgi. Dette er omfattende og komplisert kirurgi som dessverre i enkelte tilfeller vil føre til komplikasjoner, og også at folk dør. Så igjen blir det en totalvurdering av antallet i forhold til hvordan det hele har forløpt, som avgjør om det har vært en feil eller ikke, sier han.

– Men det kan ha inntruffet slike dødsfall i Arendal?

– Vi kan ikke utelukke det nå og det er det vi skal svare på i fylkeslegerapporten, sier han.

Systemsvikt

I papirene og redegjørelsen til styremøtet torsdag står det beskrevet at man har å gjøre med en generell systemsvikt i pasientforløpet.

Bøhler sier til NRK at man tidligere har trodd at problemene i Arendal har handlet om kirurgisk teknikk, men at man nå velger å se problemene og feilene i en større sammenheng.

– Nå ser vi at disse feilene tilskrives ulike deler av pasientforløpet. Det kan være alt fra vurderinger i forkant, til narkose, til umiddelbar oppvåkning og til forløpet på sengeposten. Vi ser at denne typen komplikasjoner eller uheldige hendelser er knyttet til andre sider enn det rent kirurgiske. Og det kaller vi for en systemfeil, sier Bøhler.

Han sier at sykehuset nå ser at feilene og komplikasjonene rundt mage- og tarmoperasjoner i Arendal er mer komplisert og sammensatt enn man tidligere har antatt.

– Bildet er mer sammensatt av ulike komplikasjoner hvor vi ikke kan peke på bare en årsaksfaktor, sier han.

– Betyr systemfeil at pasienter er feilbehandlet?

– Der er du over på en vanskelig sak. Systemsvikt er noe vi bruker når vi skal beskrive hvordan vi skal tilnærme oss det i forhold til vurderinger og i forhold til hvilke kvalitetstiltak vi gjør. Feilbehandling er ofte knyttet til fylkeslegens vurderinger i forhold til hva loven setter som krav til forsvarlig praksis. Så dette er vanskelig å svare på, sier Bøhler.

Han sier at sykehuset har en tett dialog med fylkeslegen og skal levere en fyldig rapport om hva som har skjedd ved sykehuset i Arendal innen 10. juni.

– Vi må nå få en avklaring på saken av hensyn til befolkningen, pasienter og de ansatte, avslutter han.