– Skulle ikke komme i konflikt med eiere eller kommunen

Tidligere journalist i Frolendingen, Tom Terjesen, tar et oppgjør med sin tidligere arbeidsgiver. Forrige uke overprøvde styret i avisa redaktør Olav Svaland og stanset en kritisk sak, før redaktøren ble sparket.

Video Angriper styre og eiere i Frolendingen

VIDEO: Tom Terjesen driver i dag sin egen mediebedrift. For ham ble det uholdbart å fortsette i lokalavisa på grunn av det han mener var føringer fra høyere hold på hva avisa skulle inneholde.

Terjesen sier han i sin tid i avisa gjentatte ganger opplevde at styre og eiere blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet.

– La føringer for innholdet

Tom Terjesen

Den tidligere journalisten i Frolendingen setter spørsmålstegn ved eierstrukturen i avisa.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK
Frolendingen

Forrige onsdags utgave av Frolendingen måtte makuleres, etter at styret nektet å sende den opprinnelige utgaven ut i butikkhyllene.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK
Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for Journalistikk

Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for Journalistikk var i kontakt med redaktøren før avisa ble stanset og ga tommelen opp for saken. I løpet av sine snart 40 år i media kan han ikke huske at et styre har stanset en sak på denne måten. (Arkivfoto)

Foto: Lotte Olsen/NRK
Rune Hetland

Generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser har forståelse for styrets beslutning. (Arkivfoto)

Foto: Landslaget for lokalaviser
Sigmund Pedersen

Ordfører Sigmund Pedersen (Sp) mener kommunen ikke kan klandres for at avisa ble stoppet, men mener saken er uheldig.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Jeg så tendenser til det på et tidlig stadie, der det på mange måter var litt styring av hva man skulle skrive og hvilken retning man skulle gå, sier Terjesen til NRK.no.

Han har vært innom avisa to ganger under to ulike redaktører, men følte begge gangene at det var for mye innblanding fra styre og eiere når det gjaldt det redaksjonelle.

– Mer eller mindre så har jeg begge gangene følt at det ikke er slik en avis bør være og trukket meg tilbake igjen, sier Terjesen.

Kontroversielt oppslag

Debatten om styret og eiernes innflytelse på avisa blusset opp i forrige uke.

Styret i Frolendingen nektet å gi ut avisa som forrige onsdag omhandlet en kommuneansatt som skal være lokallagsleder for Folk For Frihet, som går for å være en høyreekstrem bevegelse.

Mannen saken handlet om skal ha spredt høyreekstreme synspunkter på nettet og kommet med sterke synspunkter om styringsmaktene og styringssettet i Norge.

Redaktør Olav Svaland, som også skrev saken, har overfor NRK påpekt at mannen er under etterforskning av lokalt politi og PST, og mente derfor det var på sin plass å opplyse bygda om synspunktene til mannen som jobber i kommunen - som igjen er hovedaksjonær i avisa.

Sensurert og sparket

Saken var både hovedoppslag og bredt utgreid inne i avisa, men de trykte eksemplarene av avisa ble makulert og frolendingene måtte vente en ekstra dag på lokalavisa som kom ut først torsdag, etter at avisstyret satte ned foten.

Styret reagerte spesielt på en grotesk illustrasjon som skal ha vært hentet fra Folk For Frihet.

Styret har begrunnet sensuren med at saken var så kontroversiell at de fryktet lokalavisa ikke ville overleve de negative reaksjonene.

Den påfølgende fredagen ble redaktør Olav Svaland sagt opp med umiddelbar virkning av det samme styret.

Styret har i ettertid hevdet at Svaland er "midlertidig fratatt redaktøransvaret" på grunn av misnøye med hans jobb som redaktør internt i redaksjonen, men Svaland har vært klar på at han er oppsagt på grunn av den kritiske saken mot den kommuneansatte.

– Skulle være snill på alle måter

Og det kan tyde på at det ikke er første gang eiere og styre har blandet seg inn i redaksjonelle avgjørelser.

Ifølge den tidligere Frolendingen-journalisten NRK har snakket med har de en rekke ganger tidligere blandet seg inn i det redaksjonelle arbeidet - stikk i strid med redaktørplakaten.

– Mer eller mindre indirekte så var det en føring på hvordan avisa skulle fremstå. Det skulle være en hyggelig og koselig avis for kommunens innbyggere, mens vi som journalister, spesielt meg, ønsket en skarpere linje, sier Terjesen.

Han ser på det som et problem at Froland kommune er hovedaksjonær i avisa.

– Min personlige følelse var at avisa måtte være snill på alle mulige måter. Ikke komme i konflikt med hverken sine eiere eller kommunen, sier Terjesen.

Olav Svaland

Olav Svaland fikk tilbud om å fortsette som journalist i avisa etter å ha blitt tvunget ut av redaktørstolen, men ønsket ikke dette. (Arkivfoto)

Foto: Privat

– Uheldig eierforhold

Fagmedarbeider Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for Journalistikk ga i samtaler med redaktør Svaland tommelen opp for saken allerede før redaktøren bestemte seg for å trykke den, og har ikke endret mening siden.

Han mener i likhet med Tom Terjesen at det er en tvilsom eierstruktur i Frolendingen.

– Det er komplisert når eierne av avisen samtidig er en kommune. Det betyr at eierne har så mange interesser å ivareta på så ulike områder at det veldig fort blir til at man fristes til å - og i dette til felle har, grepet inn i et helt alminnelig nyhetsarbeid, sier Bodahl-Johansen til NRK.no.

Redaktør-støtte fra Redaktørforeningen

Også Redaktørforeningen mener det ikke er noen tvil om at styret i Frolendingen har handlet ulovlig.

Assisterende generalsekretær i foreningen, Arne Jensen, sier til journalisten.no at det ikke har vært noen gyldig grunn til å bryte med prinsippet om redaksjonell frihet.

– Både Redaktørplakaten, og særlig Lov om redaksjonell frihet i media, er krystallklare på at styre og eiere hverken kan gjøre seg kjent med eller gripe inn mot ansvarlig redaktørs vurderinger for å overstyre redaksjonelle beslutninger, sier Jensen.

– Kan finnes unntak

Landslaget for lokalavisers generalsekretær, Rune Hetland, har overfor NRK vært noe mildere i dommen over styret.

– Prinsippene i pressen om redaktørens suverenitet er normalt sett ufravikelige. Jeg hadde ikke sett for meg en situasjon der jeg ville si noe annet, sier Hetland.

Men han mener saken er såpass spesiell at han ikke vil fordømme styrets beslutning.

– Da jeg ble kjent med hvilke effekter saken var gitt i Frolendingen og på forsida, må jeg si at det vekket avsky, uttalte Hetland til NRK lørdag.

Avviser styring fra kommunalt hold

Ordfører Sigmund Pedersen i Froland forstår kritikken, men avviser at kommunen har forsøkt å påvirke hva som skal stå i avisa.

Likevel vil kommunen vurdere å trekke seg som hovedaksjonær.

– I ettertid kan en kanskje mene at det var feil å være aksjeeier. Det burde kanskje heller blitt gitt et tilskudd, men vi tenkte ikke så langt, sier Pedersen.

Han sier kommunens rolle i forhold til Frolendingen må behandles politisk.

– Det er tross alt et eierskap vi har. Hva vi gjør videre med det må vi ta videre med politikerne, sier Pedersen.

Inn på kommuneteppet

Når det gjelder selve saken om den kommuneansatte som skal være lokallagsleder i Folk For Frihet, mener ordføreren den er "svært ubehagelig", og sier det skal ses på om mannen den sensurerte artikkelen tok for seg kan fortsette sitt virke i kommunen.

Han vil bli kalt inn på teppet og må forklare seg.

– Det er veldig uheldig. Vi må gjøre en jobb i forhold til å få dette på plass. Det er klart at ytringsfriheten er sterk, så en må ta stilling til om det er gjort noe galt, og om dette er noen vi kan ha ansatt hos oss, sier ordføreren.

Vurderer mannens stilling

Om mannen med de omstridte synspunktene kan beholde jobben, skal nå vurderes.

– Det er det lederne for den personen det gjelder som må ta stilling til, gå i dialog med vedkommende og se hva man skal gjøre. Ledelsen i kommunen må ta stilling til om det må lages en personalsak på dette, sier ordføreren.

Har politiattest

I avdelingen mannen arbeider i kommunen har de ansatte politiattest.

– Det er gjort en jobb i forhold til at alle som jobber der vedkommende jobber har politiattest. Den er gitt på et grunnlag som jeg regner med er holdbart, men hvis det dukker opp noe annet så må politiet ta stilling til om vandelsattesten må trekkes inn igjen, sier Pedersen.

Hovedpersonen i dekning

Den kommuneansatte mannen ville tirsdag ikke uttale seg til media, men NRK har snakket med den lokale lederen i fagforbundet i Froland, der han er organisert.

NRK får bekreftet at foreningen er involvert i saken, men heller ikke de vil kommentere saken ytterligere.