NRK Meny
Normal

Tar opp kampen mot hat-kriminalitet

Politiet i Agder skjerper kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I nær fremtid skal det ansettes en koordinator for å forebygge slike miljøer.

Ole Hortemo

Politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand ønsker en egen koordinator for forebygging av ekstremisme.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– På nasjonalt nivå er det tilsatt sju koordinatorer i ulike distrikt, men stort sett rundt Oslo og Oslofjorden. Vi ønsker å få en her i Agder også, sier politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand.

Politiet lager nå rutiner for å avdekke og håndtere radikalisering og hatkriminalitet. Det skal utarbeides en veileder for å forebygge ekstreme miljøer i Kristiansand.

– Vi bedrer rutinene for å fange opp og følge opp saker vi er bekymret for, sier Hortemo.

– Må ta grep

PST bekrefter at det i Agder har vært en økning i bekymringsmeldinger til politiet, men tror ikke problemene vokser mer her enn ellers i landet.

Arbeiderpartipolitiker Abdullahi Alason sier PSTs uttalelser kan leses på minst to måter.

– PST sier det ikke er et større problem her enn i andre byer, men det betyr ikke at alt er i orden. Vi må ta grep før det er for sent, sier han.

Alason er bekymret for både syriafarere og ekstrem radikalisering i Kristiansand.

– Når unge norske kvinner og menn vil krige for å nå politiske mål angår det oss alle. Regjeringen har sørget for en handlingsplan, nå er det opp til kommunene å iverksette den og skape verktøyene, sier Alason.

Forebygging

Kristiansand kan nå bli den tredje byen i Norge som utarbeider en veileder mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Johanne Benitez Nilsen

Kriminalforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen i Kristiansand kommune.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Kriminalforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Benitez Nilsen, sier det er på høy tid å utarbeide en slik veileder nå.

– Absolutt. Vi må være i forkant så vi kan fange opp radikaliserte miljøer. Da må vi vite hva vi skal se etter og hva vi skal gjøre dersom noen ytrer ekstreme meninger, sier Benitez Nilsen.

Hun kjenner ikke til noen oppblomstring av ekstremistiske miljøer i Kristiansand.

– Likevel er det viktig å følge opp handlingsplanene nasjonale myndigheter legger, så er i forkant, sier Benitez Nilsen.

Politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand hilser en slik veileder velkommen. Den vil være til stor hjelp for å avsløre og forebygge ekstremistiske miljøer.

– Vi tror en veileder på dette området vil hjelpe alle aktører til å kunne opptre klokt og ryddig, sier Hortemo.