NRK Meny
Normal

– Tar ikke nok miljøansvar

Flere kommuner mangler oversikt over miljøskadelig søppel i sin egen kommune, slår ny rapport fast.

Forsøpling

Bilde SFT har tatt når de har vært ute å undersøkt. I 80 prosent av de undersøkte kommunene konstaterte SFT at de ikke følger alle pliktene de har etter avfallsregelverket.

Foto: SFT

Kommunene må ta et større miljøansvar. Det sier Thore Egeland hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Statens forurensingstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene har undersøkt hvordan 43 kommuner i landet tar hånd om miljøvernoppgavene sine .

I Vest-Agder ble Lyngdal og Audnedal kontrollert, og rapportene viser at kommunene ikke ivaretar ansvaret sitt på en god nok måte når det gjelder blant annet avfallshåndtering og fjerning av stengsler i hundremetersbeltet.

LES MER PÅ: Direktoratet for naturforvaltning

– Kort fortalt viser undersøkelsen at kommunene ikke prioriterer dette området godt nok og ikke har gode nok systemer for å ivareta denne biten av sin miljøvernmyndighet, sier Thore Egeland.

Har dårlig oversikt

* Undersøkelsen viser at hverken Lyngdal kommune eller Audnedal kommune har kartlagt behovet for å fjerne eller rydde opp i ulovlig deponert avfall.

* Rapporten sier også at kommunens delegering av myndighet på miljøvernområdet er upresis og mangelfull.

* Det mangler en systematisk kartlegging av ulovlige stengsler for ferdsel langs vann og vassdrag.

– Årsakene er selvølgelig økonomi. Kommunene har mange oppgaver og det er en viss nedprioritering av dette området.

– Er dere overrasket over at kommunen ikke tar dette på alvor?

– Vi er ikke overrasket. Vi fikk vel konstatert det vi på en måte visste, at kommunene ikke har avsatt nok ressurser til å ivareta denne biten, men vi er en smule bekymret over at dette ikke blir ivaretatt, sier Egeland.