NRK Meny
Normal

Tapte i pyramidesaken

Rune Bjørnestad vant ikke frem med sin anke, og må betale tilbake 3,1 million kroner til et samboerpar på Lista.

Bjørnestad dømt for pyramidesvindel
Foto: Odd Rømteland / NRK

Agder lagmannsrett har dermed kommet med stort sett samme konklusjon som Lister tingrett gjorde i juni, skriver Farsunds Avis.

Striden har vært hvorvidt samboerparets penger, som ble overført til Bjørnestad, var å betrakte som et lån eller en investering.

Lagmannsretten har nå konkludert med at pengene Bjørnestad investerte i aksjer i nettverksselskapet Life Weight 8, må defineres som et lån som skulle tilbakebetales.

Mener det ikke var lån

Bjørnestad på sin side hevdet både i tingretten og i lagmannsretten at pengene som samboerparet stilte til hans disposisjon, ikke var et lån, men penger til en investering der samboerparet og andre innskytere tok risikoen.

Retten karakteriserer Bjørnestad som den mest profesjonelle parten, som burde ha sørget for bedre dokumentasjon av økonomiske transaksjoner av betydelig størrelse for de involverte.

Tapte pengene på pyramidespill

Pengene Bjørnestad nå må betale tilbake, lånte ham av en rekke personer i farsundsområdet i 2004.

Samboerparet gav Bjørnestad 450 000 kroner av sine sparepenger, samtidig som de overtalte venner og familier til også å betale til ham. Totalt fikk de inn noe over 3,1 million kroner som ble betalt via kvinnens konto.

Kvinnen og hennes samboer har krevd pengene tilbakebetalt, både på vegne av seg selv og sine venner og familie.

I juni 2005 fikk samboerparet et gjeldsbrev av Bjørnestad, der han innrømmet å skylde dem disse pengene. Siden har han sagt at brevet ble skrevet mens han selv var langt nede psykisk og dermed ikke gjelder. 

Bjørnestad betalte vel tre millioner til pyramidenettverket Life Weight 8 i Hong Kong via en konto i Shanghai Bank. Selskapet gikk konkurs og pengene gikk tapt. Nå må altså Bjørnestad tilbakebetale pengen til samboerparet.