Taggingen blomstrer i Kristiansand

Taggingen øker i Kristiansand. Agderpolitiet har så langt i år fått inn 21 anmeldelser om tagging fra hele Agder. 20 av dem i Kristiansand.

tagging

Dette er et kjent syn i og rundt Kristiansand. Her en undergang på Grim i begynnelsen av mars.

Foto: Kari Løberg Skår

– Det er mye for tiden. Veldig mye. Vi kan vel snakke om en eksplosjon, sier Lars Harstad i Taggeteamet i Kristiansand.

– Mer enn det som anmeldes

Mot bare 4 anmeldelser i Kristiansand i fjorårets to første måneder, har 5 ganger så mange tilfeller blitt anmeldt så langt i år.

Politiet oppfordrer i større grad enn tidligere folk til å anmelde tagging de ser, men selv om antallet anmeldelser har økt betraktelig, mener leder i etterforskningsseksjonen, Geir Hansen, at få tar seg bryet med å anmelde.

Problemet er enda større enn det antallet anmeldelser tyder på, og arbeidet for å bekjempe taggingen intensiveres.

– Det ble tatt to stykker nå sist helg. Der fikk vi opplysninger inn til politiet om at to personer holdt på å tagge. Da de ble tatt av politiet innrømte de den tagginga, men også tagging tidligere, sier Hansen.

Unge taggere

– Vi har også fått inn bilder av personer som har utført tagging, som vi har kunnet kjenne igjen. I den forbindelse så så vi at noen av disse antakelig var under 18 år, sier etterforsker Ole Bjørn Kleivane ved forebyggende avdeling.

Og det er nettopp den unge alderen på mange av taggerne som har gjort at politiet ser seg nødt til å skjerpe fokuset.

– Grunnen til at det er tatt tak i dette er først og fremst fordi det dreier seg om veldig unge mennesker, 15-16-åringer, og da er terskelen noe lavere sett fra vår side til å igangsette etterforsking, sier Geir Hansen.

tagging

Søppelkasser, offentlige og private bygg og underganger tagges ned i sørlandshovedstaden.

Foto: Kari Løberg Skår

Tettere samarbeid med vektere

Også et tettere samarbeid mellom politi og vektere nevnes som en årsak til at flere tilfeller av tagging rapporteres inn.

– Litt av årsaken til økningen handler om at vi har hatt en kontakt med vekterne som har litt ansvar for å følge opp dette med tagging, sier Kleivane ved forebyggende avdeling.