Venter 40 flyktninger fra Syria

Over 1600 flyktninger fra Syria er ventet til Norge i løpet av våren og sommeren. Kristiansand kommune skal ta imot cirka 40 av disse flyktningene og nå jobber man med bosettings-løsninger for dem som kommer.

Elisabeth Engemyr og Abdullahi Mohammed Alason

Elisabeth Engemyr fra Nav og Abdullahi Mohammed Alason fra IMDi forbereder seg på å ta imot syriske flyktninger i nær fremtid.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Flyktninger i Yarmouk i Syria

Flyktninger i Yarmouk i Syria mangler alt og situasjonen er kritisk og vanskelig.

Foto: Uncredited / Ap

Borgerkrigen i Syria har nå rast i tre år og er en av de største humanitære krisene i moderne tid.

Over 140.000 mennesker er trolig drept de siste tre årene, 50.000 av dem sivile og nærmere 8.000 av dem er barn.

2,5 millioner syrere har flyktet fra landet, og ytterligere 6,5 millioner er på flukt inne i Syria, viser tall fra FN.

40 til Kristiansand

Over 1600 flyktninger fra Syria er nå ventet til Norge og Kristiansand kommune skal ta imot 40 av disse.

Abdullahi Mohammed Alason

Abdullahi Mohammed Alason sier det var sterkt å møte syriske flyktninger i Libanon.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Abdullahi Mohammed Alason fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, har nettopp vært i Libanon og møtt mange av flyktningene fra Syria.

Dette har gjort sterkt inntrykk, sier han.

– Jeg har møtt mennesker som har gjort et sterkt inntrykk. De prøver å få dagene til å gå som flyktninger i et naboland. Det er ingen flyktningleirer i Libanon. Flyktningene fra Syria bor sammen med de andre innbyggerne, og dette gjør situasjonen vanskelig. De har dårlig økonomi, og tilgangen til helsehjelp er vanskelig. Likevel har de et håp om at ting skal bli bedre, sier Alason.

Han sier at det er over 900.000 syriske flyktninger som oppholder seg i Libanon.

– Hver fjerde innbygger i Libanon er nå en syrisk flyktning, sier han.

Nav er forberedt

Elisabeth Engemyr

Elisabeth Engemyr i Nav sier man skal ta imot 6–8 familier fra Syria.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Elisabeth Engemyr i Nav Kristiansand sier man nå er forberedt på å ta imot flyktninger fra Syria.

– Vi skal ta imot mellom 6–8 familier og det satser vi på at vi skal klare å få til i løpet av høsten, sier hun.

– Hvordan jobber dere i forhold til mottak av disse flyktningene?

– Kristiansand kommune har jo sagt ja til å ta imot 200 flyktninger totalt i 2014. Det er viktig å poengtere at disse 40 fra Syria er en del av den kvoten vi har sagt ja til å ta imot. Nå er vi vant til å ta imot flyktninger og vi er vant til å ta imot overføringsflyktninger slik som disse flyktningene fra Syria. For å gjøre det best mulig for disse familiene, så hadde vi et møte nylig for å koordinere dette med mange etater, sier hun.

– Står senger og boliger klare nå?

– Nei, det gjør ikke det. Men vi mener at vi har de ressursene vi trenger for å få dette til. Vi skal ut på boligmarkedet og skaffe tilstrekkelige boliger etter hvert. Og så er det viktig at vi er forberedt når de kommer og at vi har et oppegående apparat. Også skolene og barnehagene må være forberedt. Det er viktig å ha et apparat og en aktivitet rundt de fortest mulig når de kommer, sier Engemyr.

Ulik bakgrunn

Abdullahi Mohammed Alason i IMDi sier de syriske flyktningene som nå er på vei til Kristiansand har ulik bakgrunn når det gjelder arbeidserfaring og utdanning.

– Det er en spredt kunnskapsgruppe. Utdannelsesnivået varierer fra barne- og ungdomsskole til doktorgrad. De har også ulik arbeidserfaring. Men alle som kommer er dyktige og har levd i et normalt samfunn som fungerte veldig bra. Så det de vil trenge er at forholdene legges til rette. IMDi, UDI og Helsedirektoratet har satt i gang et arbeid for å gi kommunen god oppfølging i forhold til disse flyktningene, sier han.

Alason gir ros til Kristiansand kommune for det arbeidet som er gjort så langt.

De første familiene fra Syria skal etter planen komme til Kristiansand i august-september.

– Da regner vi med at ferien her hjemme er over og at skolen og barnehagene har startet opp og at de planlegger for mottak av disse flyktningene, sier Elisabeth Engemyr i Nav.