Sykepleiere kvier seg for å pleie overvektige

Overvektige pasienter blir sett på som latere og dårligere mennesker enn normalvektige.

Heidi Rosander

Heidi Rosander har opplevd at sykepleiere har kommentert vekten hennes.

Foto: Privat

– Jeg ble ganske overrasket, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Anja Nastasja Robstad.

Robstad er selv intensivsykepleier. Hun tok nylig doktorgraden ved Universitetet i Agder (UiA) på intensivsykepleieres holdninger til intensivpasienter med fedme.

– Sykepleierne hadde et sterkt ønske om å hjelpe alle pasienter uansett vekt. Men mange hadde negative holdninger til overvektige. De stilte spørsmål ved om disse pasientene hadde rett til samme behandling som normalvektige, sier Robstad.

Over 200 intensivsykepleiere fra 16 forskjellige intensivavdelinger over hele landet har deltatt i studien som er publisert av universitetet.

Flere mente at fedme var selvforskyldt. De fortalte også at det var så fysisk krevende å pleie overvektige at de egentlig ikke ville gjøre det.

Anja Nastasja Robstad

Anja Nastasja Robstad, som også er intensivsykepleier, håper forskningsrapporten skal bidra til å snakke om teamet.

Foto: Trine Robstad

– Vi har ikke observert sykepleierne. Så vi kan ikke si sikkert at de behandler overvektige pasienter annerledes, sier Robstad.

– Kunne takke meg selv for at jeg hadde blitt syk

Blogger Heidi Rosander fra Kristiansand forteller at hun har opplevd fordommer fra sykepleiere. Det skjedde etter en operasjon.

– Jeg fikk stadig små stikk. At sånne som meg gjorde dagene utfordrende. Og at jeg kunne takke meg selv for at jeg hadde blitt syk, sier Rosander.

Sykepleiere skal ha sukket og oppført seg kaldt hver gang de måtte hjelpe henne med enkle ting.

Rosander hevder hun ikke fikk omsorgen og pleien hun burde hatt etter operasjonen. Hun følte at flere sykepleiere syns det var ekkelt å pleie henne på grunn av vekten hennes.

– Vi er sårbare fra før. Da hjelper det ikke at vi blir møtt av et helsevesen som gir oss enda dårligere selvtillit.

Heidi Rosander

Heidi Rosander har snakket med flere overvektige som også har opplevd fordommer blant helsepersonell.

Foto: Privat

Overvektige møter fordommer

– Det er mange som sier de møter fordommer i helsevesenet, sier leder for Landsforeningen for overvektige Mari-Mette Graff.

Hun mener det ofte er for lite kunnskap om hva som kan være årsakene til overvekt.

– Uansett hvilken helsetilstand de er i, så får de beskjed om å slanke seg av legen, ifølge Graff.

Hun sier at mange overvektige mener de ikke får helsehjelpen de har krav på.

– Når du kommer til helsevesenet og søker hjelp, må vi kunne forutsette at du er like mye verdt. Uansett hvem du er og hva du veier.

Mari Mette Graff

Mari-Mette Graff sier at mange overvektige møter fordommer når de er innom helsevesenet.

Foto: Privat

Viktig å belyse dette

Leder for intensivsykepleiere i Norsk Sykepleierforbund Paula Lykke sier at dette er et viktig tema.

– Fordommer er dessverre noe som er i samfunnet og i helsevesenet. Ikke bare hos intensivsykepleiere, sier Lykke.

Samtidig understreker hun at det er flere grunner til at sykepleierne syns det er fysisk utfordrende å jobbe med overvektige. Blant annet for få på jobb, og varierende tilgang på utstyr.

– Det som bekymrer meg er at pasientgrupper blir utrygge på at de ikke skal få god nok behandling når slike fordommer blir avdekket.

Spesialseng for fedmepasienter

Spesialseng for fedmepasienter

Foto: Bent Lindsetmo / NRK