Sykehuset visste om snoking i fire måneder: Avviser erstatningskrav

Vi hadde forventa litt ydmykhet, sier pasientens advokat. Sørlandet sykehus hevder de ikke har håndtert saken kritikkverdig.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus venta fire måneder før de ga beskjed til en pasient om at en lege snoket i journalen hans. Pasienten har krevd erstatning for belastningen saken har vært, men sykehuset avviser dårlig håndtering.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– Vi blir møtt med ansvarsfraskrivelse, og ingen dialog. De burde vist ydmykhet og håndtert pasienten på en ordentlig måte, sier advokat Vegard Bøe Bahus.

Legen som er dømt, representerte pasientens ekskone i en barnefordelingssak da han snoket, og skal ha brukt opplysninger om mannens psyke mot offentlige etater.

Pasienten har krevd erstatning av sykehuset fordi han mener sykehuset visste om snokingen i flere måneder uten at han selv ble informert.

Dette innrømmer sykehuset nå er tilfellet i svarbrevet som er sendt.

Men organisasjonsdirektør Nina Føreland mener likevel at de ikke har noe erstatningsansvar:

– Vi mener at det ikke er grunnlag for oppreisning, da det ikke foreligger «forsettlig eller grovt aktløst» handlemåte eller håndtering.

Nina Føreland

Organisasjonsdirektør Nina Føreland sier sykehuset visste om snokingen fire måneder før pasienten fikk beskjed. Mannen gikk i denne perioden til behandling hos en psykolog ved DPS Solvang, mens legen som snoket fremdeles jobbet der.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Fortsatte psykologtimene mens sykehuset visste

28. november 2016 forteller den psykiatriske pasienten til sin psykolog ved DPS Solvang at han har på følelsen at en lege som representerer hans ekskone i en barnefordelingssak har sett i journalen hans. Pasienten har fått opplysninger om egen diagnose i møte med offentlige etater. Opplysninger bare sykehuset sitter på.

Klinikkledelsen varsles, og bestiller innsynslogg.

5. desember 2016 kommer svaret som viser urettmessige oppslag i pasientens journal; snoking.

Men legen får fortsette å jobbe som normalt ved DPS Solvang, og pasienten blir ikke varslet. Han fortsetter sine psykologtimer.

4. april 2017, fire måneder etter at sykehuset oppdager snokingen, får pasienten selv beskjed.

Føreland erkjenner at det kan stilles spørsmål ved om pasienten burde ha blitt informert tidligere, og at det i lys av denne saken vil bli diskutert på hvilket tidspunkt pasienter skal få beskjed.

– Men vi mener at det ikke foreligger «forsettlig eller grovt aktløst» håndtering.

Psykologen reagerte

Psykologen som meldte fra om snokingen i november, reagerte på at legen fremdeles var på jobb flere måneder etterpå. I et notat fra februar skriver hun:

« ... er fortsatt på jobb og i vakttjeneste noe som jeg reagerer på ift. alvorligheten i det som er kommet frem. Vi hadde forventet umiddelbar reaksjon fra klinikkledelsen i denne saken.»

Enda skulle det gå en måned før legen ble bedt om å slutte i jobben. Han ble ikke avskjediget, men fikk si opp jobben selv og mottok full lønn i oppsigelsestiden. Også dette har pasienten reagert på.

Mannen har i ettertid sluttet å gå i behandling, siden han ikke har tillit til sykehuset etter denne saken.

Brev fra Fylkesmannen

Pasienten har krevd erstatning av sykehuset fordi han mener sykehuset visste om snokingen i flere måneder uten at han selv ble informert.

Foto: Lars Hægeland / NRK

– Avdekker systemsvikt

Føreland sier sykehuset først fikk mistanke da pasienten selv meldte fra til sin psykolog.

– Denne saken avdekker systemsvikt i forhold til hvordan denne type saker fanges opp og håndteres av sykehuset, sier Bahus.

Føreland erkjenner at sykehusene har store utfordringer på dette feltet:

– I dag har ingen sykehussystemer som kan forhindre at medarbeidere gjør urettmessige oppslag. Men vi tar stikkprøver.

Advokaten sier det kan bli aktuelt å ta saken til retten.