Vil satse mer på telemedisin

Sørlandet sykehus har så gode erfaringer med telemedisin og datakommunikasjon med pasienter at sykehuset ønsker å utvide dette til flere pasientgrupper.

Etter ett år med oppfølgning av kolspasienter via nettbrett i Kristiansand skal tilbudet utvides til andre Agderkommuner.

Kolspasienter ved Sørlandet sykehus kommuniserer med en sykepleier daglig via et nettbrett.

Teknologien er prøvd ut i ett år og kan hindre at pasienter må legges inn på Sørlandet sykehus for behandling.

– Dette utstyret og denne oppfølgingen har muligheten til å redusere reinnleggelser av pasienter. Det er jeg helt overbevist om.

Det sier forskningssjef ved Sørlandet sykehus Frode Gallefoss.

Flere pasientgrupper

Frode Gallefoss

Forskningssjef ved Sørlandet sykehus Frode Gallefoss.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Nå kan bruken av telemedisin ved Sørlandet sykehus også bli utvidet til å omfatte hjertesyke pasienter og diabetikere.

– Vi ønsker nå å utvide til andre sykdomsgrupper, for eksempel pasienter med diabetes og hjertesvikt. Vi tror at de pasientene kan ledes og instrueres på samme måte via nettbrett i hjemmet, sier han.

– Hvem har størst gevinst av en slik behandlingsmetode. Sykehuset eller pasienten?

– Kunne man hindre alle reinnleggelser og innleggelser med et slikt nettbrett så ville sykehuset gjøre seg noe overflødig. Men jeg tror det viktigste for pasientene er at de lærer mye om sin sykdom ved å bli fulgt opp på denne måten. De får roet ned noe av sin engstelse og de lærer mer om sin sykdom og behandling og blir tryggere, sier Gallefoss.

Gode erfaringer

Birgitte Vabo

Prosjektleder for telemedisinsk sentral i Kristiansand, Birgitte Vabo.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Erfaringene med kolspasientene som kommuniserer med en sykepleier er gode.

Det sier prosjektleder for telemedisinsk sentral i Kristiansand, Birgitte Vabo.

– Brukerne er veldig fornøyde og de synes at de får god oppfølging i en kritisk fase. De får vurdert målingene som de sender inn, får svar på spørsmål og veiledning, sier hun.