Sykehuset vil lytte til ungdommen

Sørlandet sykehus skal i større grad høre på ungdommer som er pasienter ved sykehuset.

Til høsten skal et eget ungdomsråd opprettes.

Kåre Danielsen

- Til nå har vi hørt på brukerutvalget. Nå vil vi lytte til de unge selv, sier leder for barneavedlingen ved Sørlandet Sykehus, Kåre Danielsen.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

1. mars etablerte Sørlandet sykehus det de kaller "ungdomsmedisin". Å lytte til ungdommen blir derfor viktig.

Kåre Danielsen er leder for barneavdelingen ved Sørlandet sykehus.Han forteller at det tradisjonelt har vært slik at det er foreldrenesykehuset har hørt på.

– De har vært representert i brukerrådet og gitt oss anbefalinger om hvordan vi skal innrette oss overfor ungdommen. Men nå skal vi høre på ungdommen selv.

– Hvilke saker er aktuelle?

– Det kan dreie seg om hva de ønsker av rom og fasiliteter. Men det kan også ha med kommunikasjon å gjøre. – I hvilken grad ønsker de at foreledrene skal være til stede? – Skal vi snakke med dem alene, osv.

Anne Lindboe, barneombudet

Det var etter et besøk av barneombud Anne Lindboe i vår at ideen om et ungdomsråd oppsto.

Foto: Marius Hauge/Barneombudet

Ungdomsrådet skal organiseres etter en modell som Ahus i Oslo har benyttet. Det var etter et besøk av barneombudet i vår at ideen oppsto.

– Vi vil invitere ungdommer som har mye kontakt med sykehuset. Det vil si ungdom med kroniske sykdommer. De kan si mye om hvordan de har opplevd møtet med oss. Det kan vi lære mye av, sier Danielsen.

Erfaringen med ungdomsråd på Ahus er udelt positiv. Der har de fått mange interessante tilbakemeldinger fra ungdommen og iverksatt tiltak etter det.

– Har dere vært for dårlige til å lytte til de unge?

– Vi har i alle fall ikke lyttet systematisk. Vi har hatt mye kontakt med brukerutvalget, men det består altså av voksne. Nå skal vi lytte til ungdommen selv, sier Kåre Danielsen.

Administrasjonsbygg

Sørlandet sykehus inviterer ungdommen inn til ungdomsråd.

Foto: Håkon Eliassen / NRK