NHO kritiserer sykehuset: – De må ta inn flere lærlinger

Næringslivets Hovedorganisasjon på Agder er sterkt kritisk til at landsdelens aller største arbeidsplass ikke tar inn flere lærlinger.

Landsdelens største arbeidsplass har 7300 ansatte, men bare 53 lærlinger. Nå ber NHO Agder Sørlandet sykehus ta ansvar for å få inn flere lærlinger.

Hos Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, er de opptatt av å skaffe nok lærlingplasser. Sørlandets største arbeidsplass utfordres nå spesielt.

De tre sykehusene i landsdelen har mer enn 7300 ansatte, men har kun 53 lærlinger.

Det holder ikke, mener Siri Mathiesen, regiondirektør i NHO.

– De har mange ansatte på sykehusene her på Agder, og vi ønsker at de skal ta en større andel lærlinger, sier Mathiesen.

Vil ha lærlinger i flere fag
Siri Mathiesen

Siri Mathiesen i NHO mener sykehuset må ta ansvar for å ta lærlinger fra mange ulike fagområder.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Mange sykepleier- og medisinstudenter får yrkespraksis ved Sørlandet sykehus. Men NHO mener det ligger et stort potensial for flere lærlinger innen andre profesjoner enn de medisinske.

Vi har nå kartlagt at vi kan få inn lærlinger på elleve andre bransjeområder, sier Mathiesen.

– Det går blant annet på driftsoperatører innenfor bygg- og anlegg, elektro, IKT, ambulanse, portør, kontorfag, renhold og kokk.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus sier de ønsker å kunne gi læreplass for flere.

– Vi ønsker å bidra til at alle skal få plass. Så vi har jevnlig diskusjoner og dialog for å prøve å øke antallet lærlinger, sier hun.

Julian Nordlie

Julian Nordlie går i lære på sykehuset kjøkken – og stortrives.

Foto: Frans Kjetså / NRK

NRK møtte kokkelærlinger i sving på storkjøkkenet. De velger yrkesløp, som ikke har direkte med helsefag å gjøre.

Lærlingene på sykehuskjøkkenet, føler at de har funnet yrkesfremtida si her.

– Jeg har ADHD og for meg er det greit med rutinearbeid. Da er det fint å jobbe på en institusjon for der er alt planlagt og tilrettelagt flere måneder fram i tid. Jeg kunne fort se for meg en framtid på denne arbeidsplassen, sier Julian Nordlie.

Fokus på helsefag

Nina Føreland

Organisasjonsdirektør Nina Føreland sier sykehuset vil prøve å øke antallet lærlinger.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Også LO mener at sykehuset er for dårlig til å ta imot lærlinger, og har tidligere tatt saken opp med sykehusets ledelse.

Det samme har Fagforbundet gjort. De har uttrykt bekymring for at det er få lærlinger i helsefag, og at det kan ramme rekrutteringen innen yrket.

Føreland sier sykehuset har tatt den utfordringen.

– Vi har hatt mye fokus på å ta inn lærlinger innen helsefag. Det har vært en stor utfordring for agderfylkene å få nok læreplasser til de som utdanner seg innen helsefagarbeidet, sier Føreland.

Kjøkkenet på Sørlandet sykehus

Lærling Fredrik Andersen lager 300 liter saus til dagens middag.

Foto: Frans Kjetså / NRK