Hopp til innhold

Nå får flere feilopererte en beklagelse fra sykehusdirektøren

Etter oppfordring fra pasientombudet går Sørlandet sykehus ut med en personlig beklagelse til åtte feilopererte pasienter. – Tilliten til sykehuset er skjør, sier pasientombudet.

– Jeg kunne tenke meg å treffe sykehusdirektøren, sier Finn Åge Olsen fra Lyngdal.

Han er én av åtte feilopererte pasientene som nå skal få en formell og personlig beklagelse fra administrerende direktør Nina Mevold.

Det har de siste dagene kommet press fra flere kanter mot sykehuset etter at Statens helsetilsyn konkluderte med lovbrudd og systemsvikt i åtte pasientsaker.

Alle er feiloperert av den samme legen. Han har nå mistet lisensen.

Pasienter har reagert på at de ikke har fått noen formell beklagelse, og i sosiale medier har det også vært et sterkt press.

En ansatt ved sykehus gikk tirsdag ut mot ledelsen i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen. Der etterlyste han en beklagelse.

«Sørlandet sykehus, min arbeidsgiver, evner ikke å si unnskyld», står det i innlegget.

Pasient- og brukerombudet i Agder har også oppfordret sykehuset til å beklage.

Nå skal administrerende direktør Nina Mevold ta kontakt med pasientene direkte.

– De vil få tilbud om en samtale med meg på telefon, eller de kan velge å møte meg, sier sykehusdirektøren til NRK.

Hvorfor har dere ikke beklaget på denne måten tidligere?

– Nå har vi fått Helsetilsynets rapport, og det er ikke tvil om at vi skylder disse pasientene en skikkelig unnskyldning, de som har vært utsatt for feilbehandling.

De siste to årene har NRK omtalt en rekke feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus. Én av legene har alene vært involvert i 16 tilsynssaker. Fire av sakene er fremdeles til behandling.

I tillegg har det også vært flere tilsynssaker knyttet til andre leger i Flekkefjord.

Til sammen har 450 pasienter bedt om en ny vurdering etter å ha blitt operert ved Sørlandet sykehus.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen var en av de første pasientene som sto frem etter feiloperasjoner.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Ingen verdi

Finn Åge Olsen fra Lyngdal er én av pasientene som ikke har fått forsvarlig helsehjelp fra Sørlandet sykehus. Han er hundre prosent ufør i dag.

– Beklagelsen har ingen verdi. Dette kommer mange måneder for seint, mener Olsen.

Sykehusdirektøren påpeker at hun tidligere har beklaget situasjonen gjennom media.

– Jeg har ikke klart å nå frem med min beklagelse. Det er det jeg ønsker å nå ut med nå.

Sykehuset vil raskt gå i gang med å kontakte pasientene, ifølge Mevold.

Hva håper dere denne beklagelsen vil føre til?

– Jeg håper at jeg blir trodd på min beklagelse, og så håper jeg at de vil dele noen av erfaringene sine. Jeg tror det vil være lærerikt å lytte. Det kan kanskje også være godt for pasientene å fortelle om sine opplevelser direkte til meg, sier Mevold.

Svein Are Auestad fikk ødelagt hånda, og har kroniske nervesmerter i beina. Han har allerede snakket med sykehusdirektøren.

– Jeg tar imot unnskyldningen. Men samtidig mener jeg at det må ryddes opp. Jeg sa at hun (Mevold red.an) har, og har hatt, ansvaret for det som har skjedd med meg i Kristiansand.

Nina Mevold, Sykehusdirektør Sørlandet sykehus

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Flere lovbrudd

Ingen av de fire pasientene som NRK snakket med i forrige uke, har tilit til den administrerende direktøren.

Pasient- og brukerombud i Agder, Hanne Damgsgaard, sier at hun har tillit til sykehuset og ledelsen, men at det er viktig å beklage det som har skjedd.

Det var hun som oppfordret Mevold om å komme med en formell beklagelse til de åtte pasientene.

– Tilsynsrapporten er helt klar og understreker sakens alvor, med lovbrudd også på systemnivå. Vårt klare råd er å gi en oppriktig beklagelse.

Hun påpeker at sykehuset har gjort alvorlige feil.

– Disse åtte som omtales i tilsynssaken er skadet for livet.

Pasientombud Hanne Damsgaard

Pasient- og brukerombud Hanne Damsgaard.

Foto: Privat

– Tilliten er skjør

Damsgaard viser til at det tidligere er gitt en beklagelse i media, men at den ikke har nådd frem.

– Det å få en beklagelse har en stor verdi. Vår erfaring er at det er helt sentralt for å gjenopprette tillit.

Hvordan opplever du at tilliten til sykehuset er nå, blant pasienter generelt?

– Tilliten til sykehuset er skjør. Derfor er det viktig å gjenopprette tilliten. En slik beklagelse som nå gis, er en sentral del av det arbeidet.

Bør sykehuset si unnskyld til flere pasienter?

– Det må sykehuset selv ta en vurdering på. Mitt råd i denne omgangen er å ta direkte kontakt med de åtte pasientene som er så hardt rammet, og hvor det er påvist lovbrudd.

Mevold sier til NRK at de ikke har vurdert om de skal beklage til flere pasienter enn de åtte som er med i Helsetilsynets rapport.

Pasientombudet sier at tilliten til sykehuset er skjør. På hvilke måte merker dere det?

– Det ser jeg i debattsider, i mediene og kommentarfeltene. Mange er kritiske til håndteringen, og beklagelsene. Men tilliten til sykehuset skjer først og fremst i møte mellom helsearbeider, og der vet vi at de aller fleste pasientene er fornøyde, sier Mevold.