NRK Meny
Normal

Sykehusdirektøren har tillit fra styrelederen

Styrelederen ved Sørlandet sykehus har full tillit til sykehusdirektør Jan Roger Olsen etter krav om ny ledelse fra stortingspolitiker Svein Harberg (H).

Camilla Dunsæd

Styreleder Camilla Dunsæd og sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sven Harberg

Svein Harberg (H) krever sykehusdirektørens avgang.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Harberg mener det må gjøres endringer i ledelsen ved Sørlandet sykehus. Det sa han til de ansatte ved sykehuset i Arendal i dag.

Kritikken kommer etter vedtaket om nedleggelse av nyfødtposten ved sykehuset i Arendal.

Styrelederen ved Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd, fremhever at hun har full tillit til sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

– Svein Harberg må jo få si det han mener selvfølgelig, men administrerende direktør har styrets tillit så lenge han sitter som direktør, sier Dunsæd.

Nyfødtnedleggelse skal styrebehandles

Camilla Dunsæd

Styreleder Camilla Dunsæd har tillit til sykehusdirektøren.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Styrelederen sier saken om nedleggelsen av nyfødtposten i Arendal nå skal behandles i et ekstraordinært styremøte i nær fremtid.

– Avgjørelsen ligger innenfor direktørens mandat, men saken skal likevel styrebehandles på bakgrunn av all uroen som har oppstått, sier Dunsæd til NRK.

– Harberg mener det nå er mange eksempler på prosesser som ikke skaper tillit. Hva tenker du om denne kritikken?

– Det er en krevende situasjon som sykehuset er i, og vi har i mange år hatt kultur for enhet på agendaen. Jeg tenker det er viktig å evne å se Sørlandet sykehus som ett sykehus med tre lokasjoner, og at vi samlet sett skal gi et best mulig tilbud til innbyggerne våre, sier hun.

Begge parter må bidra

Styrelederen sier det fordrer et samarbeid begge veier for å få til et best mulig sykehustilbud for innbyggerne i de to Agder-fylkene.

– Vi er nødt til å samarbeide på tvers for å få dette til. Tillit handler om to parter og begge parter må bidra til at det blir et godt tillitsforhold, sier Dunsæd.

– Kan det være et grep å bytte ut sykehusdirektøren?

– Nei, ikke slik jeg ser det nå. Nå handler det om å få et godt tilbud til syke nyfødte i tråd med det fylkeslegene beskriver i sin tilsynsrapport.

– Hva tenker du om utspill som krever ny ledelse?

– Stortingsrepresentantene må få lov til å si det de mener selv om jeg skulle ønske at vi klarte å styre prosessene slik at slike utspill ikke var nødvendig, sier Dunsæd.