Sykehusdirektøren blir sittende

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen blir sittende inntil videre. Styret i Sørlandet sykehus hadde mistillitsforslag på sakslista i dag, men vedtok å evaluere direktørens lederstil senere.

Jan Roger Olsen og camilla Dunsæd

Mistillit mot sykehusdirektør Jan Roger Olsen var tema for det ekstraordinære styremøtet i Sørlandet sykehus i dag.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Det var en tydelig berørt sykehusdirektør som møtte i det ekstraordinære styremøtet i dag. Styreleder Camilla Dunsæd hadde kalt inn til møtet etter å ha mottatt brev fra tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord.

De krevde sykehusdirektør Jan Roger Olsens avgang.

– Jeg har valgt å innkalle til styremøte på bakgrunn av det brevet som vi har fått hvor det fremkommer at tillitsvalgte har mistillit til administrerende direktør, og mener at sykehuset må få en ny direktør, sa styrelederen ved møtets begynnelse.

Camilla Dunsæd og Jan Roger olsen

Styreleder Camilla Dunsæd og direktør Jan Roger Olsen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Omkamp om akuttkirurgi

Jan Roger Olsen har tidligere uttrykt bekymring for den faglige kvaliteten på de kirurgiske tjenestene i Flekkefjord.

Han har vist til flere alvorlige hendelser, og dette har tillitsvalgte tolket som et forsøk på omkamp om akuttkirurgi og traumemottak ved Flekkefjord sykehus.

Helseminister Bent Høie (H) overkjørte Olsen i spørsmålet om å avvikle gastrokirurgi i Flekkefjord. Men tillitsvalgte opplevde før sommerferien, at direktøren ønsket å reversere vedtaket.

På møtet i dag avviste Olsen dette.

Hør Jan Roger Olsens forsvar mot mistillitsforslaget.

– Trenger mer informasjon

Styrelederen mente det var for tidlig å ta stilling til mistillitskravet.

– Styret har ikke grunnlag i dag til å gå inn i en realitetsdebatt om dette, sa styreleder Camilla Dunsæd.

– Vi trenger mer bakgrunnsinformasjon i saken.

Merethe Krogstad Hoel (til h) og Susanne M. Sørensen

Ansattrepresentantene Susanne M. Sørensen Hernes og Merethe Krogstad Hoel var sterkt kritisk til direktøren og ønsket realitetsbehandling av mistillitsforslaget.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Ansattrepresentantene Susanne M. Sørensen Hernes og Merethe Krogstad Hoel fra Arendal talte sterkt for å behandle mistillitsforslaget i dag. De viste til flere brev som påviser det de mener er brudd på Hovedavtalen og regler for samarbeid.

Men styret konkluderte at det ikke fantes tilstrekkelig grunnlagsmateriale til å behandle kravet om å kaste direktøren. Men de krever å få se at han tar saken på alvor.

Evaluering i høst

Jan Roger Olsen sier han er interessert i å bedre forholdet til de ansatte.

Men Olsens fremtid som sykehusdirektør er ikke endelig avgjort.

Saken kommer opp til behandling når styret skal ha den årlige evalueringen av direktørens innsats senere i høst.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen, blir sittende, i hvert fall inntil videre. I ettermiddag behandlet styret i Sørlandet sykehus mistillitsforslaget mot ham, men konkluderte med at direktørens lederstil skal evalueres senere i høst.

Se reportasje fra styremøtet.