Sykehus i det fri

Et friluftssykehus skal bygges i tilknytning til fem sykehus i Norge. Det 50 kvadratmeter store friluftssykehuset blir et tilbud til pasienter og pårørende som vil bort fra institusjonspreget på sykehuset.

– Selv om man bor nærme sykehuset, så får man ofte ikke reise hjem når man er under behandling. Filosofien vår er at pasienter og pårørende skal få en liten «timeout», sier Håvard Hernes i stiftelsen Friluftssykehuset, som står bak prosjektet.

Sørlandet sykehus i Kristiansand er et av fem sykehus i Norge som får et friluftssykehus. Planen er at det også ved Rikshospitalet, St. Olavs Hospital, Sørlandet sykehus i Arendal og Sykehuset Østfold Kalnes, vil komme friluftssykehus i løpet av året.

Håvard Hernes

Håvard Hernes er grunnlegger av stiftelsen Friluftssykehuset, hvor formålet er å gi pasienter og pårørende et rolig og vakkert sted å trekke seg tilbake.

Foto: Stiftelsen Friluftssykehuset / privat

Formålet er å gi pasienter og pårørende et rolig sted de kan trekke seg tilbake til. Naturen står i sentrum og alle vinduer skal vende ut mot trær, vann, planter og himmel.

– Hver åpning henvender seg bort fra sykehuset, inn i naturen, ned mot elven, eller ned mot sjøen der det er mulig, forteller Hernes videre.

Friluftssykehusene er ment å kunne brukes av alle, også de mest alvorlig syke. Det vil derfor være mulig å trille inn både rullestoler og sykehussenger, og vinduene plasseres slik at pasientene vil kunne se ut uansett om de står, sitter eller ligger.

Illustrasjon av det som kan bli et slags sykehus

Illustrasjon av det som kan bli et slags sykehus

Foto: Snøhetta

I utviklingen av prosjektet har de vært opptatt av å skape en frisone, i trygge omgivelser, og i trygg nærhet til sykehuset.

En berikelse for sykehusene

Karl Erik Karlsen, avdelingssjef på avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus, sier friluftssykehuset også kan benyttes i terapeutisk behandling.

– Når man går sammen ute i naturen, kan det dukke opp ting eller temaer, som skjer på en helt annen måte enn hvis man er på et definert terapirom. Så dette er en berikelse i det som ellers finnes i sykehusets fasiliteter, sier Karlsen.

Karl Erik Karlsen

Avdelingssjef Karl Erik Karlsen for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus mener det kan oppstå mye godt i behandling nær naturen fremfor i tradisjonelle terapirom.

Foto: Sørlandet sykehus

Karlsen er begeistret for både det estetiske ved bygget og de terapeutiske tankene som ligger bak.

– Framfor alt så vil det jo være et vakkert, lite bygg som Snøhetta har designa, og som vil passe veldig fint inn i omgivelsene på Eg.

Han vektlegger også at dette er noe alle kan se og benytte seg av, enten de er innlagt på sykehuset, de er turgåere langs den vakre Otra-parken, eller de er ansatt på sykehuset.

Stiftelsens langsiktige mål er å tilby friluftssykehus til alle sykehus som ønsker det, i utgangspunktet i Norge, men etter hvert også til utvalgte sykehus i utlandet.

Friluftssykehuset ved Sørlandet sykehus i Kristiansand skal stå ferdig i høst og er fullfinansiert av en ukjent giver.