Avviser flått-kritikk

Sørlandet sykehus avviser kritikk fra en tidligere overlege om at sykehuset mangler ekspertise på flått-sykdommer.

Flått på blad

Sørlandet sykehus mener de aktivt er med på forskning rundt flått.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Tidligere overlege ved Sørlandet sykehus, Peter Csango, har i en artikkel i Aftenposten kritisert sykehusets mikrobiologiske avdeling for å mangle ekspertise på flått-sykdommer.

Csango mener at sykehuset var i gang med å bygge opp ekspertise på dette området for 10 år siden, men at dette er ødelagt på grunn av omorganisering og byråkratisering.

Sørlandet sykeshus avviser påstandene i en pressemelding mandag.

Tilbakeviser påstandene

– At vi karakteriseres som initiativløse og uten kreativitet vil vi tilbakvise.

Det sier klinikksjef Gun-Elise Gustafsson.

Hun sier at etter at Peter Csángó i 2004 forlot Sørlandet sykehus har mikrobiologene ved sykehuset fortsatt arbeidet med å påvise de flåttbårne sykdommene borreliose og TBE.

– Det diagnostiske repertoaret for påvisning av borreliainfeksjon er utvidet og endret. I tillegg til såkalte ELISA tester utfører vi nå også påvisning av borreliabakterien ved bruk av PCR i utvalgte materialer, sier hun.

Samarbeid med universitetet

Sykehuset påpeker at overlege Tone Skarpaas har medvirket i forskningsprosjekt om nevroborreliose og i den forbindelse publisert artikler om nytte av serologisk testing i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Hun er også medveileder for doktogradstipendiat Vivian Kjelland ved Universitetet i Agder.

– Dermed knytter vi sammen humanmedisinsk viten og biologiske forskning, et samarbeid som vi ser på som meget viktig, sier Gustafsson.

I februar 2009 ble det arrangert et nordisk borreliamøte hvor Tone Skarpaas var medarrangør og aktiv deltaker.

– Vi engasjerer oss også i gruppen Nor-Tick. Dette er en gruppe som engasjerer ulike medisinske spesialiteter som arbeider med pasienter som rammes av flåttbårne sykdommer sammen med veterinærer, skogbruksfolk, realister og andre. For tiden arbeider vi aktivt med søknad for doktorgradstipendiat relatert til borreliose, sier Gustafsson.

Hun tilbakeviser påstander fra Csango om at sykehuset ikke er aktivt med i arbeidet rundt flåttbårne sykdommer.