Hopp til innhold

Sykehjem får bistand fra politi og vektere

Flere steder i landet har vektere blitt leid inn for å bistå ansatte på sykehjem. – Situasjonen har aldri vært så prekær, mener Fagforbundet.

Presteheia omsorgssenter i Kristiansand

FÅR KRITIKK: Presteheia omsorgssenter i Kristiansand har leid inn vektere som et strakstiltak etter tilsynet som var tidligere i høst.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Presteheia omsorgssenter er ett av sykehjemmene som har leid inn vektere som følge av utagerende, demente pasienter.

Sykehjemmet i Kristiansand har fått sterk kritikk etter at det fredag ble kjent at de på ulovlig vis har stengt inne demente på rom da de utagerte.

Det var Fylkesmannen som etter et tilsyn tidligere i høst slo fast at skjermingsrommet ble brukt på en ulovlig måte. Kort tid etter tilsynet ble vektere leid inn.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Skjermingsrom på Prestheia omsorgssenter

Rommet på Presteheia omsorgssenter i Kristiansand ble brukt til å stenge inn demente personer som var utagerende. Det er ulovlig.

Foto: Kristiansand kommune

Politi på sykehjemmet

De siste månedene har også politiet ved flere anledninger rykket ut til sykehjemmet etter anmodning om bistand.

– Vi er klar over at politiets tilstedeværelse kan virke som et dramatisk tiltak og skape uro blant beboerne, sier virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø i Kristiansand kommune.

– Men ansatte skal i utgangspunktet ikke holde dem fysisk fast eller begrense dem i avdelingen. Vi forsøker å opprettholde en situasjon som er verdig for den som utagerer og for de andre, men noen ganger må vi tilkalle politiet. Vi kan ikke bruke tvang.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Kristiansand, Bodil Torsvik, har ikke hørt om lignende tilfeller ved andre sykehjem i kommunen.

I Trondheim har flere sykehjem leid inn vektere for å beskytte ansatte mot utagerende personer med demens, ifølge Sykepleien.

Ifølge Aftenpostens undersøkelser var det 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor.

– Dette er et nasjonalt problem, og jeg mener det har en sammenheng med kommunenes dårlige økonomi. De har ikke råd til å få inn nok personale. Her må det gjøres grep, sier Iren Luther i Fagforbundet.

Det er ikke noe nytt at sykehjem leier inn vektere, mener Luther.

– Dette har foregått over flere år, men situasjonen har aldri vært så prekær som nå.

Skjermingsrom på Presteheia omsorgssenter Kristiansand

Etter kritikk fra Fylkesmannen er dette rommet på Presteheia omsorgssenter stengt av.

Foto: Privat

Vil ikke si hvor mye det koster

Vekterordningen på Presteheia omsorgssenter varer frem til 20. desember.

Oppdraget er «å være en forebyggende faktor», opplyser virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø i Kristiansand kommune.

– De skal holde seg i bakgrunnen, og aldri operere på egen hånd. Det er personalet på avdelingen som har ansvar for pasientene, sier Hellebø, som selv var med på å godkjenne bruken av vektere på institusjonen.

Hellebø ønsker ikke å oppgi hva kommunen betaler for avtalen med Securitas.

– Det er å anse som en drift- og forretningshemmelighet og er unntatt offentligheten.

Flere bekymringsmeldinger

Det er opp til kommunene å tilby forsvarlige tjenester, ifølge Helsedirektoratet. På spørsmål fra NRK om bruk av vektere er forsvarlig, svarer de følgende:

– Det er ingen nasjonale bemanningsnormer på sykehjem eller retningslinjer som sier noe om bemanning, sier fungerende avdelingsdirektør Sire Christine Rødseth.

Hvert år mottar Nasjonalforeningen for folkehelse mer enn 150 bekymringsmeldinger fra pårørende til demente som bor på sykehjem.

mina gerhardsen pårørendeforeningen

Generalsekretær Mina Gerhardsen

Foto: Anne Elisabeth Næss / Nasjonalforeningen for folkehelse

– Vi får i gjennomsnitt tre henvendelser ukentlig som tar opp kritikk av de kommunale tjenestene, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Foreningen hører jevnlig om demenssyke som blir låst inne på sitt eget rom, uten at det er gjort vedtak om et slikt tvangstiltak.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,1 kr
Dyrest kl. 18 1,88 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 3,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,4 kr En vask
  • Varmeovn 0,8 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %