Normal

Svært bekymret for barne- og ungdomsavdelingen

Tillitsvalgt for overlegeforeningen på Sørlandet sykehus Arendal, Egil Hagen, uttrykker sterk bekymring for barneavdelingen i Arendal dersom klinikkledelsens forslag til kutt blir vedtatt.

Barneavdelingen Sørlandet sykehus Arendal

I løpet av våren skal det bestemmes hvor mange årsverk som skal bort fra barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand og Arendal.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

De siste dagene har NRK Sørlandet fortalt at klinikkledelsen har planer om å redusere sengekapasitet og bemanning ved Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Arendal og Kristiansand (se egen faktaboks).

Nina Hope Iversen

Klinikksjef Nina Hope Iversen mener antall årsverk må reduseres i forhold til antall sengeplasser på Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) ved Sørlandet sykehus HF.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dypt bekymret tillitsvalgt

Dette bekymrer tillitsvalgt for overlegeforeningen i Arendal, Egil Hagen.

– Man må ha en minimumsbemanning for å opprettholde et døgntilbud, sier han. Han bruker avdelingen i Arendal som eksempel.

– Mer kutt i Arendal vil bety at døgntilbudet forsvinner. Det er vi dypt bekymret for.

Hagen er også kritisk til at brukerutvalget ikke var involvert fra første stund i prosessen.

Egil Hagen

Tillitsvalgt for overlegene i Arendal, Egil Hagen, er dypt bekymret for barneavdelingen i Arendal dersom antall årsverk reduseres.

Foto: Håkon Eliassen

– Det er en selvfølge at utvalget bør være koblet inn helt i starten av prosessen, sier han.

– Omsorg for budsjettet, ikke for pasientene

Hagen mener videre at sykehusdriften nå er basert på helt andre ting enn omsorg for syke mennesker.

– Slik det er nå, er det omsorg for budsjettet. Vi har mistet de grunnleggende verdiene, mener han.

Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus har bedt om et møte med klinikkledelsen tirsdag formiddag.

Leder av brukerutvalget, Åse Tønnesen Sæbø, ønsker ikke å utdype overfor NRK hva hun forventer av møtet.

Klinikksjef Nina Hope Iversen understreker overfor NRK at kuttene ikke skal ha noen betydning for pasienttilbudet.

– Dette er en ren bemanningstilpasning, sier hun.

Hvem kan det gå utover?

– Det vet vi ikke ennå. I sånne avdelinger er det slik at ingen vet så godt hvor denne type endringer bør gjøres som de som jobber i den aktuelle avdelingen. Så vi har opprettet en arbeidsgruppe i avdelingen som skal jobbe med dette, sier hun.

Involverer brukerutvalget likevel

– Vi skal ha mange diskusjoner før vi lander på det endelige sengetallet, vi skal ha mange diskusjoner før vi lander på hvordan den faktiske nedbemanningen skal gjøres.

Videre sier klinikksjefen at brukerutvalget ikke har blitt involvert fordi reduksjonene ikke er ment å gå utover pasienttilbudet. Her har hun nå snudd.

– Siden det nå har blitt usikkerhet rundt det, så har jeg i dag invitert en representant fra brukerutvalget til arbeidsgruppen i barnesenteret, slik at det kan se med egne øyne hva vi gjør.

Video Stenger barnepost

Barneavdelingene ved Sørlandet sykehus må belage seg på bemanningskutt dersom klinikkledelsens forslag går igjennom.

Foto: Nyhetsspiller