Hopp til innhold

SV vil avvikle pelsdyrnæringen

SV ønsker å avvikle pelsdyrnæringen i Norge innen 2019. Vi ønsker å forberede næringen og gi god tid til en omstilling, sier SVs næringspolitiske talsmann og stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Alf Holmelid.

Pelsdyr

Pelsdyrnæringen må legges ned innen 2019, krever SV. (Arkivfoto)

Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

I NRK Dagsrevyen forrige uke ble det vist nye tilfeller av dårlig dyrevelferd i pelsdyrnæringen her i landet.

Når det gjelder Sørlandet har ikke Mattilsynet funnet noe alvorlig å sette fingeren på hos de ni pelsdyroppdretterne i dette området.

De aller fleste virksomhetene er kontrollert av Mattilsynet i løpet av året, uten at det er påvist dårlig dyrehold.

Oppdretter John Georg Songedal på Vegårshei er glad hver gang han ser Mattilsynet på gården sin.

– Jeg fikk uanmeldt besøk i sommer og det setter jeg stor pris på. Da har jeg vitne på at mitt dyrehold er ok, sier Songedal til NRK.

SV vil legge ned næringen

Alf Holmelid

Næringspolitisk talsmann i SV, Alf Holmelid fra Vest-Agder, vil avvikle pelsdyrnæringen innen 2019.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Men SV og stortingspolitiker Alf Holmelid fra Vest-Agder er av en annen oppfatning når det gjelder pelsdyrnæringen generelt her i landet.

SV foreslår en gradvis nedtrapping for å avvikle pelsdyrnæringen i Norge innen 2019.

Pelsdyrfarmer som på dette tidspunktet fortsatt er i drift, skal legges ned med tvang, foreslår partiet.

Som del i nedtrappingsplanen foreslår partiet å forby etablering av nye anlegg fra 2015.

Videre foreslår SV gradvis nedtrapping av subsidiene. Pengene skal i stedet brukes på overgangsordninger fram mot 2019, skriver Dagbladet.

Helt feil

Det blir feil å avvikle hele pelsdyrnæringen fordi enkelte i bransjen ikke følger regelverket.

Det mener fylkesleder i Aust-Agder bondelag, Erik Fløystad.

Fløystad mener dette vil være å rette baker for smed i denne saken.

Ikke absolutte frister

– Fristene er ikke absolutte, men vi mener det er viktig å gi beskjed i god tid. Vi tar næringen på alvor, og mener den bør få handlingsrom til å avvikle og omstille seg. Næringen må ikke føle seg lurt.

Det sier SVs næringspolitiske talsmann og stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Alf Holmelid.

– I respekt for næringen synes vi at vi bør synliggjør hva de har å forholde seg til. Det er ikke noe gunstig å drive å seigpine en næring og stadig vekk hakke på den. En næring bør vite om det er lønnsomt å investere og jeg synes det er best å være tydelig på hvor vi står, sier Holmelid til NRK.

– Hvordan vil dere gjennomføre denne avviklingen av pelsdyrnæringen?

– Det skal jo legges frem en sak for Stortinget som landbruksministeren skal legge frem, og der må det ligge inne konkrete forslag til hva slags omstillingsmidler og hva slags omstillingsrettigheter vi må legge inn i en slik prosess sier han.

– Har dere støtte for dette forslaget?

– Ja, vi mener vi har bred støtte i folket slik jeg kan se ulike opinionsmålinger, og det ser ut som det er tydelige signal også fra Arbeiderpartiet i denne saken, sier Holmelid.

Ikke begeistret

Norges Pelsdyralslag er ikke begeistret.

– Dette er ikke en plan vi har til hensikt å stille oss bak, sier samfunns- og myndighetskontakt Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

Hun vil nå invitere partiene på Stortinget til et møte slik at Norges Pelsdyralslag kan få gi et nyansert bilde av næringen.

I dag er det rundt 300 pelsdyrfarmer i Norge som har totalt rundt 1 million pelsdyr.

Næringen mottar subsidier på rundt 40 millioner kroner i året.