Sultestreik avbrytes av sykehuset

Sørlandet sykehus har besluttet å tvinge væske og næring i den sultestreikende asylsøkeren i Arendal. Sykehuset har grepet inn og overprøvd hennes uttalte vilje om å sultestreike, som hun har gjort i over tre uker på grunn av utsendelse.

Sørlandet sykehus har besluttet å gi væske og næring til den sultestreikende asylsøkeren i Arendal. Sykehuset har funnet at det nå er grunn til å gripe inn og overprøve hennes 24 dager lange sultestreik.

Tvangsmater sultestreikende asylsøker

Bassam Hamad og sønnen

Mannen Bassam Hamad har bønnfalt sykehuset om å gripe inn overfor hans sultestreikende kone.

Foto: Anne Wirsching / NRK
Per Engstrand

Utlendingsmyndighetene har kommet med ny informasjon til kvinnen. Per Engstrand ved sykehuset sier sykehuset må være sikker på at hun forstår denne. (Arkivfoto)

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK
Sørlandet sykehus Arendal

Asylsøkeren er innlagt ved sykehuset i Arendal. Hun får nå væske og næring.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus begrunner helomvendingen med at sykehuset er i tvil om kvinnen kan få ta denne beslutningen selv, på grunn av hennes helsetilstand.

– Vi er i tvil

Ifølge pressemeldingen fra sykehuset ga Utlendingsmyndighetene kvinnen ny informasjon tirsdag.

Utlendingsnemnda skal vurdere en ny anke på utsendelsen.

Utlendingsnemnda har bestemt at utsendingsvedtaket skal vurderes på nytt.

Engstrand sier sykehuset må være sikker på at hun forstår den nye informasjonen.

– Sørlandet sykehus HF må forsikre seg om at en pasient har forstått konsekvensene av mulige endringer i premissene, når en pasient setter sitt liv i fare. Vi må derfor gi væske og næring inntil vi er sikre på at pasienten er i stand til selv å vurdere nye opplysninger, sier Engstrand.

– Vi respekterer fortsatt pasientens rett til å sultestreike. Men hele tiden må vi vurdere om en pasient er i stand til å ta til seg endrede premisser, det vil si om vedkommende er alvorlig overbevist, slik loven forutsetter. Nå er vi i tvil. Derfor må vi inntil videre gi pasienten væske og næring, sier Engstrand.

– Etisk vanskelig

I over tre uker har den palestinske kvinnen sultestreiket. 31-åringen sultestreiker fordi hun og familien har fått avslag på asylsøknaden. Hun vil ikke bli sendt tilbake til Gazastripen.

Etikkomiteen ved Sørlandet sykehus diskuterte for tre dager siden muligheten for å gripe inn mot sultestreiken. Konklusjonen da var at forfallet fikk fortsette.

Hennes selvbestemmelsesrett ble lagt til grunn og etikkrådet landet på at pasientrettighetsloven § 4.9 skulle følges:

«Denne gir sultestreikende rett til å gjennomføre sultestreik selv om det i ytterste fall skulle medføre døden.»

Torsdag er vurderingen en annen.

– Å tillate sultestreik har vært en etisk vanskelig avgjørelse, fordi retten til selvbestemmelse må balanseres mot andre sentrale verdier. Sørlandet sykehus HF har fulgt lovverket og de anbefalte etiske retningslinjene på dette feltet. Det er hele tiden vårt ansvar å sørge for at en pasient er i stand til å forstå nye premisser, sier Engstrand.

Vil heller dø enn hjemsendelse

Det har blitt sådd tvil rundt hvor vidt kvinnen skal få sultestreike. Hun skal være livredd for å bli sendt tilbake til Gaza, der familiens hus skal ha blitt skutt mot i vår.

31-åringen mener alt håp er ute for hennes mann og sønn (3) om de blir sendt tilbake.

Samtidig er hun svak etter over tre ukers sultestreik.

Nå vil sykehuset forsikre seg om at hun er i stand til å ta til seg ny informasjon vedrørende asylsituasjonen.