NRK Meny
Normal

Skjenkeregler i Kristiansand kan bli stanset

Kristiansand kommune satser på dialog og ikke inndragning av skjenkebevilling dersom utesteder bryter alkoholloven. Prosjektet er omstridt og kan bli stoppet av sentrale myndigheter.

Created by InfoDispatcher

NETT-TV: Bystyrepolitiker Helene Knudsen (H) ønsker ikke at kommunen må slutte med sitt dialog-prosjekt og gå tilbake til prikkesystem og inndragning av skjenkebevillinger.

I 2013 ble utelivsbransjen invitert til å delta i prosjektet «Ansvarlig Alkoholhåndtering» og totalt 44 serveringssteder i sentrum er nå med på ordningen.

Avtalen med kommunen innebærer at serveringsstedene slipper «straffeprikker» eller inndragning av skjenkebevillingen dersom det avdekkes brudd på alkoholloven.

Kim Henrik Gronert

Fagansvarlig for bevilling i Kristiansand kommune Kim Henrik Gronert.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Dersom skjenkekontrollørene oppdager ulovligheter blir ansatte ved skjenkestedet kontaktet og sammen har man en dialog for å unngå at ulovlighetene skjer igjen.

– Ordningen med dialog fremfor straff fungerer svært godt, men vi risikerer nå å måtte slutte med ordningen, fordi sentrale myndigheter er skeptisk til at vi driver skjenkekontroll på en slik måte.

Det sier fagansvarlig for bevilling i kommunen, Kim Henrik Gronert.

– Det nye lovforslaget som er på trappene sier at vi skal inndra skjenkebevillinger ved lovbrudd, og dermed må vi slutte med vår dialog-ordning, sier han.

Har gitt positive resultater

Kommunen gjennomførte en midtveisvurdering av det toårige prosjektet i fjor og alle parter konkluderte positivt.

– Tidligere var det vanskelig å få en god dialog med bransjen når vi inndro skjenkebevillingen, men nå er dette endret. Kommunen har 300 skjenkekontroller per år og kan ikke være alle steder til enhver tid. Vi må finne løsninger som gjør at utestedene selv driver ansvarlig alkoholservering, sier Gronert.

Han ser en holdningsendring i serveringsbransjen etter at man startet dialog fremfor straff.

– Da vi hadde skjenkekontroller for noen år siden, så sendte utestedene SMS til hverandre og advarte om at skjenkekontrollørene var ute. Slik er det ikke lenger, sier han.

Har tatt saken opp sentralt

Helene Knudsen (H)

Bystyrepolitiker Helene Knudsen (H) kjemper for å beholde kontrollordningen i Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Bystyrepolitiker Helene Knudsen (H) ønsker ikke at kommunen må slutte med sitt dialog-prosjekt og gå tilbake til prikkesystem og inndragning av skjenkebevillinger.

– Vi har snakket med stortingspolitikere både i mitt eget parti og andre partier om saken. Vi har forståelse for at man ønsker en oppstramming av de stedene som ikke har noen systemer, men samtidig må de ta hensyn til de byene som tar ansvaret sitt på alvor og gjør noe med dette, sier hun.

Hun mener kommunen fortsatt må få lov til å bruke dialog fremfor straff i skjenkekontrollene i fremtiden.