Styre overprøvde redaktør - stanset sak om høyreekstrem i kommunen

Lokalavisen Frolendingen i Aust-Agder opplevde at styret grep inn og stanset onsdagens avisutgave på grunn av en kritisk artikkel. Saken om en høyreekstrem nettdebattant i kommunens rekker ble stanset, til tross for at personen er under etterforskning.

Olav Svaland

Redaktør Olav Svaland i Frolendingen, med styret i avisa i bakgrunnen.

Foto: Privat

Styret overprøvde dermed redaktør Olav Svaland i Frolendingen.

Høyreekstrem nettdebattant

Saken, som også var førstesideoppslag, omhandlet en person med et ansettelsesforhold til Froland kommune som har spredt høyreekstreme synspunkter på nettet.

Der skal personen ha kommet med sterke meninger om regjeringen og styringsverket.

Både lokalt politi og PST har fattet interesse for ytringene vedkommende har kommet med på nettsamfunn og på internett, og avisa mente derfor at det var grunnlag for å gå ut med sak.

Men flere styremedlemmer satte ned foten da de ble kjent med innholdet i avisa og avisa ble makulert. Den måtte trykkes på nytt og gis ut torsdag i stedet for onsdag.

Froland kommune står som en av eierne av avisen.

– Sak med solid grunnlag

– Vi har laget en sak, med et ganske solid grunnlag som viser at vi har en høyreekstrem person i bygda som deler informasjon, som er verdt å vite om for innbyggere, kommunen og politiet i Froland, sier redaktør Olav Svaland i avisa til NRK.no.

Styreleder Olav Lyngroth vil ikke kommentere artikkelen, men sier til Agderposten at "styret har sett det nødvendig å snakke med redaksjonen".

Redaktør Svaland vil ikke kommentere hva styret i avisa oppga som grunnlag for at artikkelen ikke kunne se dagens lys.

– Det skal være et styremøte i morgen, så vi får se utfallet av det, sier Svaland til NRK.

IJ: – Ikke opplevd maken

Redaktøren for lokalavisa tok kontakt med Institutt for Journalistikk før han besluttet å trykke saken, ettersom det var en vanskelig sak å håndtere.

Fagmedarbeider Gunnar Bodahl-Johansen ved instituttet ga redaktøren grønt lys for publisering, og er følgelig kritisk til at styret la ned en utradisjonell veto.

– Jeg har snart 40 år bak meg i norsk presse, og kan knapt huske at en eier har gått inn slik. Det er et svært uheldig og alvorlig inngrep i redaktøransvaret, sier Bodahl-Johansen til Agderposten.

– Lokalaviser må få være kritisk

– Når styret griper inn slik, sparker de bein under avisens troverdighet og integritet, fortsetter IJ-arbeideren, og understreker at det redaksjonelle ansvaret ligger på redaktøren.

– Vi ser jo at jo mer lokalt forankret en avis er, jo vanskeligere kan det være å kjøre kontroversielle saker. Men en lokalavis må og skal ta opp slike saker også, den må kunne stille de kritiske spørsmålene uten at det får konsekvenser for redaksjonens virke, påpeker Bodahl-Johansen.