Strid om ny E39-trasé

Om få uker avgjør samferdselsministeren hvor den nye firefelts E39-traseen fra Lyngdal til Sandnes skal gå. Det foreligger fire forslag til ny trase, og ikke alle er like glade for eventuelt å få den nye E39 utenfor stuedøren.

Om få uker avgjør samferdselsministeren hvor den nye fire-felts E-39 fra Lyngdal til Sandnes skal gå. Det foreligger fire forslag til ny trase, og ikke alle er like glade for eventuelt å få den nye E39 utenfor stuedøren.