Strid om milliard-uttak

Eierkommunene er sterkt uenige om de skal ta ut en milliard kroner ekstra fra Agder Energi i år.

Maya Twedt Berli og Steinar Kyrvestad i heftig debatt om pengebingen til Agder Energi
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kommunenes arbeidsutvalg går imot ekstra-milliarden, så lenge det årlige utbyttet blir økt til 600 millioner kroner.

Det reagerer flere ordførere i indre Agder skarpt på.

Valle-ordfører Steinar Kyrvestad mener det burde vært gjort eksterne undersøkelser på om det er forsvarlig å hente ut en ekstra milliard kroner.

 

Forsvarlig eller ikke?

- Skal Agder Energi fortsatt ha kommunale eiere, så er det viktig at vi har et arbeidsutvalg som har evne til å ta inn over seg alle eiernes ønsker, sier Kyrvestad.

Han angriper de fem ordførerne i arbeidsutvalget. Vegårshei-ordfører Maya Twedt Berli og de fire andre ordførerne i utvalget,  mener det ikke er forsvarlig med et årlig utbytte på 600 milioner kroner, og tillegg en ekstra engangsutbetaling på en milliard kroner. En rekke av ordførere fra innlandskommunene mener det er kritikkverdig at de ikke en gang har undersøkt muligheten skikkelig.

Ekstern vurdering

Til slutt måtte Twedt Berli gå med på at nye undersøkelser bør gjøres, før de 30 ordførerne bestemmer seg endelig om milliarden.

- Det kan være grunnlag for å få eksterne vurderingen, men samtidig står jeg for utvalgets innstilling, sier Twedt Berli.

Svimlende 20 milliarder kroner er Ager Energi verdt. Pengene i selskapet frister de 30 ordførerne i landsdelen, og setter samholdet på prøve.