Strid om arbeidsplasser

Fellesnemnda for det nye, sammenslåtte Agder er samlet for å bestemme hvor mange fylkeskommunale arbeidsplasser som skal beholdes i Arendal, og ikke flyttes til Kristiansand. Prosjektlederen har foreslått minst 85 varige arbeidsplasser, mens det er ventet at representanter fra Vest-Agder vil foreslå et lavere tall.

Fellesnemnda Agder
Foto: Svein Sundsdal / NRK