NRK Meny
Normal

Streiker mot fengselsforhold

Mellom klokka 10 og 12 i dag går ansatte ved fengselet i Kristiansand og Arendal ut i streik i protest mot statsbudsjettet.

Fredrik Axelsen

Fredrik Axelsen er hovedtillitsvalgt ved fengselet i Kristiansand. Han forteller at ansatte streiker både for å bedre egne arbeidsforhold og de innsattes soningsforhold.

Den to timer lange politiske streiken blant medlemmene i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund rammer alle landets fengsler.

Forbundet mener kriminalomsorgen er blitt økonomisk sultefôret gjennom flere år, samtidig som mangelen på fengselsplasser har ført til overfylte fengsler.

Krever bedre soningsforhold

I Kristiansand vil de 44 fangene forbli innelåst på cellene sine under streiken, arbeidsdriften stanser og det blir ikke mulig for besøkende å slippe inn.

– Vil de innsatte ha kontakt – så tar vi selvfølgelig imot kontakt, men ingen kommer inn i fengselet. Vi prøver å markere at vi trenger mer penger for å kunne drive fengselet så godt som vi ønsker, sier Fredrik Axelsen, hovedtillitsvalgt ved Kristiansand fengsel.

Axelsen sier det krever mer penger til å fortsette forebyggende arbeid for innsatte slik at de ikke må sitte på cella dag ut og dag inn.

– For mange ufaglærte

Også bemanningssituasjonen er tema i streiken.

– Ei av fire vakter dekkes i dag opp av ufaglærte. De er vikarer, mange av dem har lang utdannelse, men de har ikke den formelle utdannelse som skal til for å jobbe i fengsel

– Vi trenger flere faglærte folk i norske fengsler, sier Axelsen.

Antallet aspiranter som tas opp på Fengselsskolen, er om lag halvparten av behovet, og ansattes arbeidsmiljø er forverret, vold og trusselsituasjonene øker og sykefraværet er svært høyt i noen enheter, ifølge forbundsleder Geir Bjørkli.