Stadig flere straffedømte utlendinger på Agder blir utvist

Noe av det mest kriminalitetsforebyggende her i landet er å transportere straffedømte utlendinger ut av landet. Det mener Agder-politiet.

Uttransportering

Mange straffedømte utlendinger blir sendt ut av landet for å hindre ny kriminalitet. (Arkivfoto)

Foto: Politiets utlendingsenhet/Roar Hanssen

I fjor opprettet politiet i Agder 218 slike utvisningssaker mot 82 saker i 2010. Samtidig transporterte politiet 64 straffedømte utlendinger ut av landet.

De fleste som transporteres ut er fra Polen, Romania og Litauen.

Økningen i antallet uttransporteringer skyldes at det er flere utlendinger som begår straffbare handlinger.

Det sier sjef for utlendingsseksjonen ved Agder politidistrikt Jan Vidar Ødegård.

– Økningen skyldes en klar tendens de siste 3–4 årene hvor det har vært en generell økning i antallet utlendinger som har begått straffbare forhold, sier Ødegård.

Flest vinningskriminelle

Politiet mener uttransportering av kriminelle er et arbeid som er meget kriminalitetsforebyggende.

Utlendingene får dermed ikke muligheter til å begå nye lovbrudd her i landet.

– I forhold til kriminalitetsforebyggende arbeid er det langt mer effektivt å få de ut av landet, sier Ødegård.

De fleste som transporteres ut er vinningskriminelle, ifølge politiet.

Om ikke politiet kjenner identiteten til personene eller om landet de kommer fra ikke kan ta imot, da kan de ikke transporteres ut.

– Da blir de gående i Norge dersom de ikke velger å reise ut av Norge eller oppholde seg andre steder i Schengen-området, sier Ødegård.