Støykonflikt i sentrum

Naboene Ernst Hotell og utestedet Harveys Sportsbar i Kristiansand er i konflikt på grunn av støy.

Ernst hotell Kristiansand

Gjester på Ernst hotell i Kristiansand klager over at de ikke får sove på grunn av støy fra nærmeste utested.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Etter at Ernst hotell i fjor fullførte en stor utbygging av hotellet med blant annet en ny fløy som er nabo til Harveys Sportsbar i Tolbodgata, har det kommet en lang rekke klager fra hotellgjester som mener det er altfor mye støy fra baren om kvelden og nattetid. Flere gjester nekter å bo i den nye fløyen.

– Støytiltak ikke nok

Allerede i november gjennomførte hotellet støymålinger i flere av rommene. Målingene viste at lydnivået mange steder lå lang over de tillate grensene fra helsetilsynet.

Harveys Sportsbar sier de har gjennomført tiltak for å redusere støyen. Nye målinger foretatt i forrige måned, viser imidlertid at støynivået fortsatt er for høyt, ifølge hotellet.

Hotellet har nå i samarbeid med sitt eiendomsselskap kontaktet Kristiansand kommune for å få hjelp i konflikten, og bedt kommunen pålegge naboen å dempe støyen.