Støtter politi-gransking

Politikerne i Kristiansand støtter nå at det gjøres en undersøkelse om politiets pengebruk.

Jan Oddvar Skisland
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Justisministeren har fastslått at Agder politidistrikt ikke får mindre enn andre steder i landet.

Ordfører Jan Oddvar Skisland sier at pengemangel neppe forklarer alle problemene.

det virker som det handler mer om prioriteringen internt i Agder politidistrikt, sier Skisland.

Han legger til at det politikerne ønsker, er mer synlig politi.

På spørsmål om politikerne har tillit til ledelsen i Agder politidistrikt, sier Skisland at han ikke har noen formening om det. - Nå får departementet gjennomføre granskingen, så får vi ta det derfra.