Støtte til Flekkefjord sykehus

Formannskapet i Arendal støtter Flekkefjord sykehus i kampen for å beholde akuttfunksjoner.
Sykehusdirektøren foreslår å redusere akuttilbudet ved sykehuset. Formannskapet mener Sørlandet sykehus må sørge for en god akuttbehandling ved alle de tre sykehusene i landsdelen.

Formannskapet Arendal
Foto: Svein Sundsdal / NRK