Stort overskudd for Agder Energi

Agder Energi fikk et overskudd på 874 millioner kroner i 2018. Det er 29 millioner kroner mer enn i 2017. I en pressemelding skriver selskapet at god drift og høyere kraftpriser har bidratt til resultatet.