Stort kloakkutslipp i Otra

Kloakk fra anslagsvis 10.000 mennesker har ved et uhell rent ut i elva Otra ved Kvadraturen i Kristiansand, opplyser Kristiansand kommune.

Det renner ut kloakk fra Kvadraturen, Eg og deler av Lund. Kommunen jobber med å tette hullet.

– Det er noe komplisert å få fikset dette, ettersom røret det er kakket hull på er innstøpt ved elvebredden, sier leder for kommunens vann- og avløpsenhet Torleif Jacobsen.