Stort fokus på ny jernbane

Jernbanedirektoratets plan for sammenkobling av Sørlandsbanen og Grenlandsbanen er anbefalt av faginstansene. Tore Askildsen i Jernbaneplattform Agder er fornøyd.

Kortere reisetid med tog fra Agder til Oslo er et skritt nærmere realisering. Jernbanedirektoratets plan for sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Grenlandsbanen kan rulle videre etter at planen er anbefalt av faginstansene.