Størst nedgang på Sørlandet

Arbeidsledigheten går kraftig ned i Norge. Nedgangen er størst i Agder-fylkene, viser nye tall fra NAV.

Stor pågang hos Nav i Sandnes i desember 2016

Færre får lønn fra Nav en tidligere. Arbeidsledigheten går mest ned i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

4424 personer er nå helt ledige på Agder, og det er 562 personer færre enn forrige måned.

– Først og fremst er det gledelig for den enkelte. Men at nær 400 personer er tilbake i arbeid i Vest-Agder innebærer også at disse bidrar med skatteinntekter i stedet for å være en utgift, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund.

Per Lund

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK


Det siste året har det vært en nedgang i arbeidsledigheten i Aust-Agder og Vest-Agder på henholdsvis 21 og 19 prosent.


På landsbasis er nedgangen på 12 prosent det siste året. Per Lund sier veksten i industrien på Sørlandet gir flere personer arbeid.

– I tillegg vil det være behov for mer arbeidskraft i tiden som kommer, sier Lund.

Les også:

Markant nedgang nasjonalt

Nasjonalt har andelen helt arbeidsledige falt fra 2,9 til 2,6 prosent de siste tolv månedene. Bare i mai ble det 1.900 færre arbeidsledige her i landet, ifølge Nav.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige. Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I mai var det registrert 70.900 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 9.400 sammenlignet med mai i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 prosent i mai i fjor.

Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav. Det er 6.000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

I januar møtte NRK arbeidsledige Steffen Slotte (19) fra Songdalen - som nå er sin egen sjef.


Unge arbeidsledige må være mer aktive for å skaffe seg jobb, mener NAV.
Noen er det, som 19 år gamle Steffen Slotte fra Songdalen - som nå er sin egen sjef.

Avviker fra SSBs tall

– Det siste året ser vi nedgang i samtlige av landets fylker, også i oljefylkene i Sørvest. Regjeringens politikk virker: Ledigheten går ned, og den økonomiske veksten tar seg opp, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Ved utgangen av mai var 8.300 personer registrert med en arbeidssøkervarighet på under fire uker. Dette er 1.200 færre enn mai i fjor, og viser at det er langt færre nye som melder seg ledig nå. Ved utgangen av mai var det 49.400 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år. Det er 10.100 færre enn på samme tid i fjor.

– Ledigheten er nå tilbake på samme nivået som før oljeprisfallet høsten 2014, sier Hauglie.

Tallene og utviklingen avviker imidlertid fra de siste tallene Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen for en uke siden.

Den gjennomsnittlige sesongjusterte arbeidsledigheten i perioden desember-mars gikk opp med 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent. SSB-tallene inneholder flere grupper og baserer seg på dem som anser seg som arbeidsledige.