Sørlandet og Telemark har mest homofordommer: - Kirka har et ekstra ansvar

19 prosent av sørlendinger og telemarkinger grøsser av tanken på homofile menn, viser fersk undersøkelse. – Lederskikkelser i kirka har et ekstra ansvar for å bryte ned fordommer mot homofile, sier forfatter og politiker Bård Nylund.

Parade

Flere tusen mennesker møtte opp for å gå i fjorårets Pride-Parade i Kristiansand. Det var ny rekord, ifølge arrangøren. Fortsatt er det imidlertid mange fordommer mot homofile, viser ny undersøkelse.

Foto: NRK

– Jeg tror lederskikkelser i kirka på Sørlandet har en stemme som blir lyttet til. De har makt på mange områder i samfunnet, og har derfor et ekstra ansvar, sier Bård Nylund.

Han er forfatter av boka «Homo» som fikk Sørlandets litteraturpris i år og fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder. Nylig skrev han på sin egen Facebook-side:

«10 % grøsser av tanken på homofile menn. Det betyr at det går en halv million mennesker rundt og grøsser av tanken på meg ... På Sørlandet og i Telemark er det dobbelt så mange. En av fem. Som grøsser. Av tanken. På sånne som meg..»

Telemark og Sørlandet verst i landet

Bakgrunnen for innlegget er en fersk undersøkelse fra Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufetat). Undersøkelsen slår fast at sørlendingene og telemarkingene er de i landet som har størst fordommer mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. På landsbasis er det rundt ti prosent i befolkingen som grøsser bare av tanken på homofile menn, mot 15 prosent i 2013.

På Vestlandet er andelen 12 prosent, på Østlandet 11 prosent og i Midt-Norge og Nord-Norge ti prosent. I Oslo gjelder dette kun tre prosent av befolkningen, ifølge holdningsundersøkelsen.

Mener kirken spiller viktig rolle

Nylund mener folks negative holdninger til homoseksualitet og kirka ikke kan frikobles, aller minst på Sørlandet.

– Kirka spiller en stor rolle i mange menneskers liv og er en stor samfunnsaktør, sier Nylund.

Bård Nylund. Tidligere leder for LLH .

Bård Nylund, tidligere leder for LLH (nå FRI, foreningen for kjønns – og seksualitetsmangfold) sier det var krevende å vokse opp som homofil. – Jeg brukte mye tid og krefter på å lage meg ulike strategier slik at jeg ikke ble avslørt, sier han.

Les også: Må øke sikkerheten foran Skeive Sørlandsdager

– Kirka har en jobb å gjøre

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark, mener kirka har et ansvar for å jobbe mot fordommer og nedsettende ord.

Hva tenker du som biskop for disse to fylkene om at innbyggerne oppgir at de «grøsser» av å tenke på homofile?

– Da tenker jeg at vi har en jobb å gjøre alle sammen. For fordommer skal alltid bekjempes, sier Reinertsen til NRK.

Biskop Stein Reinertsen

Stein Reinertsen blir regnet som en konservativ biskop og er blant annet imot at Den norske kirke skal vie homofile.

Foto: Tor Porter Saltrøe / NRK

I helga som var fikk den ferske Oslo-biskopen Kari Veiteberg Frydprisen 2018 under Oslo Pride.

– Hva tenker du om at din kollega fikk denne prisen?

– Det er ikke alt jeg ville ha gjort likt som Kari Veiteberg, men hun er et utmerket menneske. Hun gjør veldig mye godt og har stått på for mange utsatte grupper, sier han.

Vier ikke homofile

Reiertsen vier selv ikke homofile, men mener ikke det handler om fordommer. Han sier det dreier seg om hvordan man skal se på et teologisk utfordrende spørsmål.

– Mitt syn er at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Når kirkemøtet sier det skal være to syn, ligger det en anerkjennelse der om at det er akseptert å ha to syn, og at det klassiske synet ikke er diskriminerende, sier han og legger til:

– Jeg tenker at det finnes noen normer ut fra kristen etikk, men at vi må ha respekt for alle mennesker. Også når de gjør andre valg enn en selv ville gjort. Respekt handler ikke om at man er enig i det folk gjør, men om måten man behandler andre på, sier Reinertsen.

Må kjempe mot fordommer

Aud Sunde Smemo, sogneprest i Kristiansand domkirke, mener kirken skal bruke de mulighetene som finnes til å kjempe mot fordommer.

– Vi har store talerstoler og mange mennesker som lytter. Jesus brukte hele livet sitt på jorden til å oppsøke mennesker som var satt utenfor på grunn av stigma og skam. Det er kjernen i mitt engasjement for å kjempe mot fordommer mot homofile, fastslår Smemo.

Aud Sunde Smemo

Aud Sunde Smemo, sogneprest i Kristiansand domkirke, har ennå ikke fått mulighet til å gå i Pride-paraden i Kristiansand på grunn av vielser. Hun mener kirka har et stort ansvar for å bekjempe fordommer av alle slag.

Foto: Birgitte Klækken