Store skader på båthavna

Store flomskader på båthavnene nær sentrum i Mandal. Høy fart på vannet og helt uvanlig store vannmengder med tømmerstokker og annet har skadet flytebrygger og båter.

Flommen i Mandalselva har laget skader på båthavnene nær sentrum. Høy fart på vannet og store vannmengder med tømmerstokker og annet har skadet flytebrygger og båter.