Stor prisforskjell på boliger

Eneboliger i Kristiansand er i snitt én million kroner dyrere enn i Arendal.

Boligannonser
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det er stor prisforskjell på boliger når man sammenligner Kristiansand med Arendal.

Mens det koster tre millioner kroner i gjennomsnitt for en enebolig i Kristiansand nå, er prisen i Arendal to millioner kroner. Med andre ord en prisforskjell på en million kroner.

Eiendomsmeglere hevder at du får mer for pengene i byen i øst. De forklarer prisforskjellen med at Kristiansand er et pressområde.

Befolkningsvekst og boligstørrelse

Markedsdirektør Dag Thomassen i AB-Center sier prisforskjellen akkurat nå er høy, og gir denne forklaringen;

- Befolkningsveksten er større i Kristiansand enn i Arendal. Dessuten er eneboligene i Kristiansand i snitt 40 kvadratmetre større i Kristiansand - og det utgjør mye i pris, sier Thomassen.

Større optimisme

Daglig leder Jøran Flakk i DnB NOR eiendom på Sørlandet sier prisforskjellene også skyldes Kristiansands tro på suksess i næringslivet.

- Krsitiansand har store ringvirkninger i forhold til næringsvirksomhet og nyetableringer. De har større tro på livsgrunnlaget de kan tilby tilflyttere, sier Flakk.

Leiligheter

Begge eiendomsmeglerne er enige om at du får mest for pengene i Arendal. - Løp øg kjøp i Arendal, sier Thomassen. Men det gjelder eneboliger, for prisforskjellen på leiligheter mellom de to fylkeshovedstedene er lang langt mindre, sier Thomassen. - Trolig skyldes det er at det i det siste er solgt en del nye attraktive leiligheter på strandtomter i Arendal. 

Grimstad

Mellom de to fylkeshovedstedene ligger Grimstad. Der ligger snittprisen på både eneboliger og leiligheter høyere enn i Arendal. En enebolig i Grimstad vil koste et par hundre tusen mer enn i Arendal, men 800 000 kroner mindre enn i Kristiansand. Det er overraskende, sier Flakk

- Det er ikke lange avstanden, men de som jobber i Grimstad melder om stor optimisme i byen. Og jo nærmere man kommer de store byene, i dette tilfellet Kristiansand - jo større er prisveksten, sier Flakk

Om et par år står motorveien mellom Kristiansand og Grimstad ferdig. Meglerne tror ikke den vil ha stor innvirkning på boligprisene på strekningen mellom Kristiansand og Arendal.